Bitrix24 Kênh bán hàng: Thêm trang mới

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24 được thiết lập với nhiều trang chat enabled sales (bán hàng được tích hợp trò chuyện) cơ bản như: Thông tin công ty, thông tin liên hệ,…

Bạn có thể thêm các trang web chat enabled sales. Các trang này có thể tạo bằng Bitrix24 hay bất kì công cụ tạo trang web nào.

Tạo một trang mới với Bitrix24

Khi bạn muốn lên kế hoạch cho một sự kiện và muốn khách hàng biết về nó. Bạn có thể tạo một trang riêng để quảng bá cho event với Bitrix24

Nhấp Sale Center > Chat enabled sales > Chat enabled sales pages > add a new page . bitrix24 sites page.

Chọn một website và một trang web (webpage).

Lúc này bạn đã có thể gửi trang này đến với khách hàng thông qua tin nhắn.

Liên kết URL các trang web (URL webpages)

Bạn có thể thêm một trang web chat enabled sales được tạo từ bất kỳ công cụ tạo trang nào khác ngoài Bitrix24. 

Nhấp Sales Center > Chat enabled sales pages > Add a new page > Custom URL.

Bạn cần ghi rõ URL trangtên trang.

Bạn đã hoàn thành việc liên kết trang web, và giờ bạn có thể gửi trang đến với khách hàng.

Bạn cũng có thể thêm một trang mới trong khi đang mở khung chat với khách hàng. Chỉ cần nhấp Chat enabled sales trên cửa sổ chat > Add a page.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49