BITRIX24 KÊNH BÁN HÀNG: BÁN HÀNG QUA TIN NHẮN SMS

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Kênh bán hàng của Bitrix24 cho phép bạn gửi tin nhắn SMS có chưa liên kết đến trang thông tin, trang thanh toán hay biểu mẫu CRM.

Đọc thêm tại: Tổng quan về kênh bán hàng

Đôi lúc khách hàng của bạn sẽ muốn mua giao ngay sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Đối với trước đây, bạn phải gửi hóa đơn thông qua email hoặc gửi gửi khách hàng một đường liên kết dẫn đến trang online của bạn.

Nhưng ngày nay bạn đã có thể gửi tin nhắn SMS đến khách hàng với đường dẫn đến trang thanh toán. Sau đó khách hàng chỉ cần làm theo chỉ dẫn trên đường liên kết và thực hiện thanh toán hóa đơn.

Cách thức hoạt động

Đầu tiên, bạn cần chọn một trong những dịch vụ SMS được tích hợp sẵn, ví dụ như Twilio hoặc bất kỳ dịch vụ SMS tích hợp có sẵn nào trên Bitrix24 Marketplace.

Sau đó nhấn vào Sales center > SMS enabled sales.

   

Tại đây bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa trang mà bạn muốn gửi cho khách hàng.

Nếu bạn đã từng sử dụng Bitrix24, bạn có thể sử dụng các trang trước đây có sẵn.

Để gửi trang đến với khách hàng, mở CRM > nhấn vào SMS > SMS enabled sales.

Chọn trang bạn muốn gửi đến khách hàng. Ví dụ gửi trang thanh toán.

Biên tập lại nội dung nếu cần và nhấn Send (gửi)

Khi đó, khách hàng của bạn đã nhận được tin nhắn SMS với đường liên kết tới trang thanh toán.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 349