Giao diện List trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Bitrix24 CRM, tất cả các yêu tố có thể được đại diện dưới dạng một list. Ban có thể tuỳ chọn thiết đặt list chi bằng một cái click.

Chạy giao diện List

Bạn có thể điều chỉnh chiều rộng, thứ tự, sổ cột và nhiều hơn nữa trong các cột, vv…

Hình 1: Chạy giao diện list

Nhấp Cogwheel để chọn những miền bạn muốn để đc thể hiện trong List. Tương tư, bạn có thể đặt lại tên nếu bạn muốn.

Hình 2: Nhấp Cogwheel để chọn những miền bạn muốn

Nếu bạn cần điều chỉnh độ rộng của cột, chỉ cần kéo cạnh của nó. Còn nếu bạn muốn thay đổi vị trí của cột, chỉ cần kéo rộng đường bên ra. 

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu bằng việc click mũi tên bên canh tên cốt ( mũi tên lên – sắp xếp từ nhỏ tới lớn, mũi tên đi xuống -sắp xếp từ lớn tới nhỏ)

Lọc và tìm kiếm

Bạn có thể sử dụng lựa chọn tìm kiếm để tìm nhanh những yêu tố CRM bạn cần. Tất cả những điều bạn cần làm là bắt đầu gõ tên của yêu tố bạn đang tìm kiếm và Bitrix24 sẽ cho bạn kết bạn tìm kiếm

Hình 3: Lọc và tìm kiếm

Nhưng thỉnh thoảng lựa chọn tìm kiếm không giải quyết vấn đề của bạn. Chằng hạn, bạn muốn tìm tất cả giao dịch với lượng tổn nhiều hơn $10,000 cho tháng này. Chỉ cần sử dụng bộ lọc , đặt những điều kiện cần thiêt và chọn Search.

Hình 4: Sử dụng bộ lọc , đặt những điều kiện cần thiêt và chọn Search.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 292