Thêm trang web của bạn vào Google

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Khi bạn đã tạo trang web của mình, đã đến lúc để khách hàng của bạn tìm hiểu về nó. Theo quy định, mọi người tìm thông tin qua các công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như Google.
Sử dụng Google Search Console để lập chỉ mục webiste của bạn.

1. Tại sao nên sử dụng Google Search Console

Theo dõi hiệu suất trang web của bạn trong kết quả Tìm kiếm của Google:

  • Đảm bảo rằng Google có thể truy cập nội dung của bạn
  • Gửi nội dung mới để thu thập thông tin và xóa nội dung bạn không muốn hiển thị trong kết quả tìm kiếm
  • Tạo và giám sát nội dung mang lại kết quả tìm kiếm trực quan hấp dẫn
  • Duy trì trang web của bạn với sự gián đoạn tối thiểu đối với hiệu suất tìm kiếm
  • Theo dõi và giải quyết các vấn đề về phần mềm độc hại hoặc spam để trang web của bạn luôn sạch sẽ

2. Cách sử dụng Google Search Console

Bạn cần có Tài khoản Google để sử dụng Google Search Console.
Nhập địa chỉ trang web của bạn trên trang Google Search Console và nhấp vào Thêm thuộc tính.

Thêm trang web của bạn vào Google
Thêm trang web của bạn vào Google

Bây giờ bạn cần xác nhận rằng bạn sở hữu trang web này. Có bốn cách để làm điều đó:

  • Thẻ HTML – thêm thẻ meta vào trang chủ của trang web của bạn
  • Nhà cung cấp tên miền – đăng nhập vào nhà cung cấp tên miền của bạn
  • Google Analytics – sử dụng tài khoản Google Analytics của bạn
  • Trình quản lý thẻ của Google – sử dụng tài khoản Trình quản lý thẻ của bạn

Trong ví dụ này, Bitrix24 sẽ sử dụng phương pháp đầu tiên – thêm thẻ meta vào trang chủ của trang web của Bitrix24.

Thêm trang web của bạn vào Google
Thêm trang web của bạn vào Google

Sao chép thẻ meta. Sau đó mở cài đặt trang chủ của trang web của bạn –> nhấp vào Thêm —> HTML và CSS tùy chỉnh và dán thẻ meta này. Ngoài ra, hãy đảm bảo bật tùy chọn chỉ mục Thêm vào công cụ tìm kiếm.

Thêm trang web của bạn vào Google
Thêm trang web của bạn vào Google

Lưu cài đặt và Xuất bản trang web của bạn. Trên trang Google Search Console, nhấp Xác minh.

Thêm trang web của bạn vào Google
Thêm trang web của bạn vào Google

Bây giờ trang web của bạn đã được đăng ký trong Google và các công cụ Google Search Console có sẵn cho trang web của bạn.

Thêm trang web của bạn vào Google
Thêm trang web của bạn vào Google
Sử dụng tệp robot.txt để xác định trang nào trong trang web của bạn sẽ được công cụ tìm kiếm lập chỉ mục và trang nào không.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 143