Quyền truy cập CRM Marketing

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập cho từng phần của CRM Marketing.

Cách thức hoạt động

Trước hết, bạn cần cấu hình vai trò (Roles). Mỗi vai trò có quyền truy cập riêng. Sau đó, bạn có thể xác định vai trò cho người dùng hoặc phòng ban.

Bạn có thể định cấu hình quyền truy cập để:

  • Bản tin (Newsletters) – tạo Email, SMS, chiến dịch nhắn tin và phát thanh thoại (Voice broadcasting)
  • Quảng cáo – truy cập vào Google AdWords và Facebook Quảng cáo nhắm mục tiêu lại (Facebook ads retargeting)
  • Sales Boost – tạo ra các khách hàng tiềm năng và giao dịch lặp lại
  • Phân khúc và danh sách địa chỉ
  • Danh sách đen – thêm danh bạ vào danh sách đen
  • Cài đặt – truy cập vào phần Cài đặt và Quyền truy cập

Có hai loại quyền truy cập – chỉnh sửa (Edit) và xem (View).

Ví dụ: chúng tôi muốn cung cấp cho bộ phận Marketing toàn quyền truy cập vào CRM Marketing.

Nhấp vào CRM Marketing > Quyền truy cập (Access permissions).

Theo mặc định, Quản trị viên có toàn quyền truy cập vào tất cả các phần CRM Marketing. Tất cả những người dùng khác không thể chỉnh sửa phân khúc và quyền truy cập.

Nhấp vào Thêm (Add) để tạo vai trò Truy cập đầy đủ (Full Access role).

Cho phép vai trò này để xem và chỉnh sửa mọi thực thể.

Lưu vai trò này và giao nó cho bộ phận Marketing. Nhấp vào Thêm quyền truy cập và chọn Bộ phận tiếp thị.

Cuối cùng, chọn Truy cập đầy đủ trong danh sách vai trò.

Làm xong! Bây giờ bạn có thể định cấu hình quyền truy cập CRM Marketing một cách dễ dàng!

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 50