Microsoft Edge: “Trang web không an toàn”

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong Microsoft Edge, khi bạn mở Bitrix24 hoặc bất kỳ trang web nào được tạo trong bộ khởi tạo Bitrix24, bạn có thể nhận được cảnh báo về một trang web không an toàn.

Nó nghĩa là gì?

Mã của Bitrix24 và Sites24 đã được xác minh. Nó không chứa bất kỳ phần mềm độc hại nào.

Microsoft có các thuật toán riêng để kiểm tra bảo mật trang web. Kiểm tra được thực hiện tự động, vì vậy có thể có trường hợp sai.

Có trường hợp Bitrix24 bị chặn do trang web bị chặn. Nếu Bitrix24 của bạn và trang web nằm trên các miền phụ của một miền chung và trang web bị chặn vì lý do nào đó, Microsoft có thể chặn toàn bộ miền.

θ Không sử dụng miền chung cho các trang web miền phụ và cổng Bitrix24.

Nên làm những gì?

Nếu bạn cho rằng trang web an toàn và chỉ sử dụng các mẫu và khối tiêu chuẩn của phương thức khởi tạo Bitrix24, hãy nhấp vào nút Thông tin thêm rồi truy cập liên kết Báo cáo rằng trang web này không chứa các mối đe dọa lừa đảo.

Trên trang, hãy chọn tùy chọn thích hợp tùy thuộc vào việc bạn chỉ là khách truy cập hay chủ sở hữu của trang web.

Điền các thông tin cần thiết và gửi báo cáo cho Microsoft.

Nếu Microsoft quyết định trang web không phải là mối đe dọa, các cảnh báo sẽ bị xóa khỏi trình duyệt và kết quả tìm kiếm.

Bạn luôn có thể liên hệ với các đối tác của chúng tôi. Họ sẽ giúp bạn cài đặt trang web và Bitrix24.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 94