Cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Các chuyên gia Hỗ trợ của Bitrix24 lần lượt xử lý các yêu cầu. Chúng tôi đã nhận được một số lượng lớn tin nhắn rác trong năm nay. Do đó, các chuyên gia Hỗ trợ không trả lời đúng lúc các yêu cầu cần trợ giúp khẩn cấp của họ.

Do những lý do này, giờ đây bạn chỉ có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ từ một nơi duy nhất: Tiện ích trợ giúp. Nhấp vào biểu tượng Câu hỏi để mở tiện ích Trợ giúp.

support.jpg

Cuộn tiện ích xuống dưới cùng và nhấp vào nút Đặt câu hỏi .

ask_question.jpg

Một cuộc trò chuyện đặc biệt sẽ được mở. Nhấp vào Bắt đầu và chọn danh mục.

start.jpg
Category.jpg

Trò chuyện hỗ trợ Bitrix24 chỉ dành cho người đăng ký gói 
thương mại . Ngoài ra, bạn cần phải là quản trị viên của Bitrix24 để liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Cách tìm câu trả lời nhanh chóng

Có rất nhiều bài viết và video trong Helpdesk miễn phí, nơi bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho hầu hết các câu hỏi của mình. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm để tìm một bài viết trong Helpdesk mà bạn cần.

support24.jpg

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải tiến tiện ích Trợ giúp của mình để bạn có thể tìm thấy câu trả lời nhanh hơn nữa. 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 5