Các phòng ban tại Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bitrix24 cho phép bạn định cấu hình Cấu trúc công ty , có nghĩa là bạn có thể thêm các phòng ban, bộ phận mới và chỉ định người giám sát cho các bộ phận này.

Hình 1: Cấu hình cấu trúc công ty

Có thể có một số cấp độ truy cập  cho người dùng tài khoản Bitrix24 và một số cấp độ dựa trên mối quan hệ người dùng với bộ phận:

  • Nhân viên \ Người dùng :  tất cả người dùng được mời mới được cấp vị trí “nhân viên” theo mặc định, nếu không được quản trị viên đặt khác. Người dùng mới được đặt ở phòng  trên theo mặc định. Bạn có thể di chuyển (kéo và thả) người dùng đến các phòng ban bạn đã tạo trong Cấu trúc công ty.
  • Trưởng bộ phận :  người dùng được đặt làm trưởng bộ phận sẽ có quyền truy cập mở rộng vào tài khoản. Ví dụ: những người dùng như vậy sẽ có thể xem các nhiệm vụ, báo cáo công việc của cấp dưới (có sẵn trong gói Bitrix24 Professional ).

Xin lưu ý rằng người dùng Extranet không được coi là nhân viên tài khoản và không được hiển thị trong Cấu trúc công ty.

Một người dùng là nhân viên của một số phòng ban

Bạn có thể biến một người dùng thành nhân viên của một số phòng ban. Mở trang hồ sơ của nhân viên để chỉnh sửa và chọn một số phòng ban. Người dùng sẽ được hiển thị là nhân viên của cả hai bộ phận trong Cấu trúc công ty. (Sử dụng Cmd (cho Mac) hoặc Ctrl (cho Windows) để chọn một số phòng ban).

Hình 2: Cách cài đặt một người dùng là nhân viên của một số phòng ban

Hoặc chỉ cần giữ Shift và kéo và thả người dùng sang bộ phận khác trong Cấu trúc công ty.

Hình 3: Cách cài đặt một người dùng là nhân viên của một số phòng ban

Số lượng giám sát viên trong các phòng ban

Mỗi bộ phận Bitrix24 chỉ có thể có một người giám sát. Đối với giám sát viên cấp cao nhất của Công ty, bạn chỉ có thể chỉ định một người dùng làm giám sát viên cấp cao nhất. Nếu công ty của bạn có loại quản lý “ban giám đốc”, những giám đốc này có thể được đặt trong bộ phận của công ty hàng đầu mà không cần người đứng đầu bộ phận bổ nhiệm.

Hình 4: Giám sát viên trong các phòng ban

Thêm các phòng ban phụ

Bạn có thể tạo một phòng ban mới và kéo và thả nó vào phòng ban hiện có, tùy chọn Thêm phụ sẽ xuất hiện. Bạn cũng có thể lấy bất kỳ phòng ban hiện có nào và biến nó thành một phòng ban phụ (chỉ cần kéo và thả).

Hình 5: Thêm các phòng ban phụ

Để di chuyển các phân khu hiện có đến cấp phòng ban, hãy kéo và thả nó dưới phòng ban cấp cao nhất.

Xóa phòng ban

Nhấp vào Xóa ở góc trên bên phải của khối để xóa nó.

Hình 6: Cách xóa phòng ban

Tất cả các nhân viên trong phòng ban bị xóa sẽ tự động được chuyển đến phòng ban gốc.

Hình 7: Nhân viên trong phòng ban bị xóa sẽ tự động được chuyển đến phòng ban gốc
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 118