Chi tiết cuộc gọi ( Call details )

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Nhân viên có quyền truy cập chi tiết cuộc gọi được giao vai trò người quản lý. Đọc thêm trong bài Quyền truy cập

Bạn có thể tìm thấy chi tiết cuộc gọi điện thoại trong Điện thoại> Chi tiết cuộc gọi.

Tại đây bạn có thể truy cập thống kê cuộc gọi (trạng thái cuộc gọi, loại, thời lượng, bản ghi CRM được kết nối, chi phí, đánh giá), bản ghi và nhật ký (cột chi tiết).

Xem nhật ký cuộc gọi

Nhật ký cuộc gọi là dữ liệu thống kê và kỹ thuật được thu thập cho các cuộc gọi điện thoại được thực hiện tại tài khoản của bạn.

Để mở nhật ký cuộc gọi, hãy nhấp vào biểu tượng bên dưới cột Chi tiết:

🔻 Nếu bạn không thấy cột Chi tiết , hãy nhấp vào nút Cài đặt ( bánh răng )> đánh dấu vào Chi tiết và nhấp vào Áp dụng.

Nhật ký cuộc gọi là thông tin kỹ thuật về các cuộc gọi của bạn, mà nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể yêu cầu trong trường hợp bạn gặp sự cố về điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

🔻 Nếu bạn gặp lỗi “Không tìm thấy tệp” khi xem nhật ký cuộc gọi, điều này có nghĩa là nhật ký đã bị xóa tự động (nhật ký cuộc gọi được nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của chúng tôi lưu trữ không quá 1 tháng).

Lọc & Tìm kiếm

Bạn có thể lọc chi tiết cuộc gọi theo các tham số khác nhau:

  • Ngày gọi
  • Nhân viên
  • Số điện thoại tài khoản
  • Điện thoại
  • Loại cuộc gọi
  • Trạng thái
  • Thu âm cuộc gọi
  • Thời gian gọi
  • Chi phí
  • CRM (bản ghi CRM được kết nối)

Nhấp chọn thanh tìm kiếm để mở menu bộ lọc. Sử dụng tùy chọn Thêm trường ( Add field ) để thêm các trường khác vào tiện ích bộ lọc:

Nhấp vào Cài đặt ( nút bánh răng ) để truy cập tùy chọn Áp dụng cho tất cả người dùng – tùy chọn này cho phép lưu cấu hình bộ lọc cho tất cả người dùng tài khoản.

Ghi âm cuộc gọi

Bản ghi âm cuộc gọi cũng có sẵn ở đây. Nhấp vào nút Play để phát bản ghi âm hoặc nút Tải xuống ( download ) để tải bản ghi âm về máy tính của bạn.

Xuất dữ liệu sang file Excel

Bạn có thể sử dụng tùy chọn Xuất sang Excel ( Export to excel ) nằm ở góc bên phải phía trên danh sách chi tiết cuộc gọi để xuất chi tiết cuộc gọi sang Excel.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 18