Tổng quan về các tùy chọn điện thoại

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Các loại kết nối điện thoại

telehony1.png

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn điện thoại có sẵn trong  Điện thoại> Kết nối:

  • Thuê một số  – thuê một số từ nhà điều hành của chúng tôi và ràng buộc nó với tài khoản của bạn. Để làm như vậy, chỉ cần chọn quốc gia, khu vực và một trong các loại số được cung cấp. Nếu một số không còn cần thiết, nó có thể bị loại bỏ.Đảm bảo tải lên các tài liệu bổ sung (ví dụ: bằng chứng địa chỉ, hộ chiếu hoặc bản sao giấy tờ tùy thân) cho một số khu vực hoặc quốc gia. Vui lòng làm theo hướng dẫn (kích thước hình ảnh không được vượt quá 2000px). Các tài liệu đã nộp thường được Voximplant Inc. xử lý trong vòng 2 ngày làm việc.

     

  • Kết nối tổng đài SIP  – kết nối văn phòng của bạn hoặc tổng đài điện toán đám mây.

Bitrix24 Telephony được phát triển bằng API WebRTC. Bitrix24 cũng sử dụng các tệp MP3 để lưu trữ các cuộc gọi điện thoại.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 10