Báo cáo của tôi (My reports)

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Báo cáo phân tích các yếu tố CRM đã được chuyển từ phần CRM sang phần CRM Analytics. Bây giờ bạn có thể xem tất cả các báo cáo yếu tố CRM ở một nơi.

Chỉ cần nhấp vào CRM Analytics > Báo cáo của tôi (My reports) và chọn một yếu tố CRM bạn muốn xem báo cáo.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 89