Cách tìm tên đăng nhập người dùng Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Đôi khi, bạn cần tìm lại thông tin đăng nhập Bitrix24 cho các đồng nghiệp, ví dụ như khi một ai đó quên mất.

Thông thường, đăng nhập Bitrix24 và Email là như nhau, nhưng đôi khi chúng có thể khác nhau.

Quản trị viên có thể dễ dàng tìm thấy thông tin đăng nhập người dùng Bitrix24:

  • Mở hồ sơ người dùng và nhấp vào Mật khẩu.

Tại đây bạn có thể xem thông tin đăng nhập Bitrix24 của người dùng.

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào đã được thêm vào hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình: email, số điện thoại hoặc sử dụng mạng xã hội.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 136