Kiểm tra kết nối SIP

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Trước khi trả tiền cho đầu nối SIP cho các cuộc gọi đi, bạn có thể cần phải kiểm tra kết nối SIP.

Để làm điều đó, bạn cần sử dụng 60 phút miễn phí để kiểm tra cấu hình tổng đài SIP của mình. Bạn có thể tìm thông tin về số phút miễn phí bạn có trong phần Điện thoại> Số dư và Thống kê > chọn tùy chọn trình kết nối SIP trong menu mũi tên xuống

Đối với các cuộc gọi đến, bạn không cần phải mua đầu nối SIP.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 39