Quy tắc tự động hóa của tác vụ

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Quy tắc tự động hóa là một thuật toán hành động cụ thể chạy tự động khi tác vụ đến giai đoạn cụ thể.

Chú ý: Các quy tắc và kích hoạt tự động hóa của tác vụ chỉ khả dụng cho những người đăng ký gói Bitrix24 Professional .

Quy tắc tự động hóa của tác vụ sẽtự động hóa quy trình công việc của bạn và giúp bạn tăng hiệu quả khi làm việc trên các dự án và nhiệm vụ lớn.

Đặt quy tắc tự động hóa và Bitrix24 sẽ tự động gửi thông báo, thay đổi người chịu trách nhiệm, thay đổi thời hạn, v.v.

Hình 1: Quy tắc tự động hóa của tác vụ

Cách cấu hình quy tắc tự động hóa tác vụ

Ví dụ: Chúng ta khi tạo quy tắc tự động hóa sẽ thông báo cho người có trách nhiệm trong luồng hoạt động rằng tác vụ gần như đã quá hạn.

Tạo một giai đoạn đặc biệt cho các tác vụ trong dự án.

Hình 2: Tạo 1 giai đoạn đặc biệt cho tác vụ

Nhấp vào Quy tắc tự động hóa> Định dạng cấu hình quy tắc tự động hóa .

Chỉ chủ sở hữu nhóm làm việc có thể cấu hình quy tắc tự động hóa tác vụ trong một nhóm làm việc.

Hình 3: Định dạng cáu hình quy tắc tự động hóa

Thêm trình kích hoạt gần như quá hạn để tự động chuyển một tác vụ sang giai đoạn đã tạo khi gần đến hạn phải hoàn thành

Kích hoạt là một hành động cụ thể tự động thay đổi giai đoạn của một tác vụ. Khi kích hoạt bắt đầu, tác vụ được chuyển sang giai đoạn cần thiết, sau đó các quy tắc tự động hóa phù hợp được kích hoạt..

Nhiêm vụ kích hoạt:

 • Trạng thái thay đổi – ngay khi trạng thái tác vụ được thay đổi thành trạng thái đã chỉ định (ví dụ: “đang thực hiện”), trình kích hoạt này sẽ chuyển nó sang giai đoạn cần thiết.
 • Gần như quá hạn – việc kích hoạt được kích hoạt 24 giờ trước thời hạn quy định cho một tác vụ chưa hoàn thành.
 • Quá hạn – việc kích hoạt sẽ được kích hoạt sau khi tác vụ quá thời hạn hoàn thành.

Thêm quy tắc tự động hóa cần thiết cho giai đoạn đã chọn. Ví dụ: Chúng ta sẽ chọn quy tắc cho nhân viên Thêm thông báo vào Luồng hoạt động .

Hình 4: Thêm các quy tắc tự động hóa cần thiết vào luồng hoạt động

Ngay khi một tác vụ giai đoạn “sắp hết hạn!”, một người có trách nhiệm sẽ nhận được thông báo tới luồng hoạt động.

Hình 5: Nhận thông báo khi tác vụ hết hạn

Dành cho nhân viên:

 • Thêm tin nhắn vào Luồng hoạt động
 • Thay đổi người chịu trách nhiệm – chỉ định người chịu trách nhiệm mới và quy tắc tự động hóa này sẽ thay đổi người chịu trách nhiệm
 • Thay đổi giai đoạn – quy tắc chuyển tác vụ sang giai đoạn khác
 • Thay đổi trạng thái – quy tắc thay đổi trạng thái tác vụ
 • Xóa tác vụ
 • Chỉnh sửa tác vụ – quy tắc chỉnh sửa tác vụ. Ví dụ: Thay đổi tên, thời hạn, v.v.
 • Gửi email
 • Thông báo
 • Nhiệm vụ – quy tắc tạo ra một tác vụ mới

Quy tắc tự động hóa tùy chỉnh :

 • WebHook – sử dụng Webhooks, Bitrix24 có thể kết nối với các dịch vụ của bên thứ ba. Để đặt quy tắc, nhập địa chỉ của trình xử lý và các tham số cần thiết.
 • Thị trường – bạn có thể tải xuống các quy tắc tự động hóa từ thị trường .

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 415