Thêm trang web của bạn vào Bing

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Để cho khách hàng tiềm năng của bạn biết về công ty của bạn, hãy gửi trang web hoặc cửa hàng trực tuyến của bạn tới Bing bằng cách sử dụng Bing Webmaster.

Dưới đây là một số tính năng của Bing Webmaster:

  • Thu thập dữ liệu và lập chỉ mục trang web của bạn
  • Thống kê trang web
  • Thu thập thông tin báo cáo sự cố
  • Trình xác thực Robots.txt và sitemap.xml
  • Công cụ tìm kiếm từ khóa
  • Báo cáo SEO
  • Đánh giá lại phần mềm độc hại và lừa đảo
  • Và nhiều công cụ hữu ích khác

Bạn cần có Tài khoản Microsoft để làm việc với Bing Webmaster.

Cách sử dụng Bing Webmaster

Bấm Đăng nhập và đăng nhập vào Tài khoản Microsoft của bạn.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Nhập địa chỉ trang web của bạn và nhấp vào Thêm.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Sau đó, bạn cần xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của trang web. Hãy chọn tùy chọn thứ hai – sao chép và dán thẻ <meta> vào trang web mặc định của bạn.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Sao chép thẻ meta này.
Mở tùy chọn Trang của trang chủ của trang web của bạn —> nhấp vào Thêm —> HTML và CSS tùy chỉnh và dán thẻ meta này. Đừng quên bật tùy chọn Thêm vào công cụ tìm kiếm.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Lưu cài đặt và Xuất bản trang web.
Bạn có thể đảm bảo rằng thẻ meta này đã được thêm vào mã trang. Chỉ cần mở trang chủ của trang web —> xem mã trong Công cụ dành cho nhà phát triển —> tìm thẻ meta này.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Trong Bing Webmaster, nhấp Xác minh.

Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing

Bây giờ các công cụ quản trị trang web Bing đã được bạn sử dụng và trang web của bạn được gửi đến công cụ tìm kiếm Bing.

Yahoo là một phần của Mạng Bing. Điều đó có nghĩa là bạn chỉ phải gửi trang web của mình cho Bing và xử lý các công cụ quản trị trang web Bing. Trang web của bạn sẽ được thêm vào cả hai công cụ tìm kiếm: Bing và Yahoo.
Thêm trang web của bạn vào Bing
Thêm trang web của bạn vào Bing
Sử dụng robots.txt tập tin để xác định những trang nào của trang web của bạn nên được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và đó không.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 70