Tăng doanh số (Sales Boost)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Tìm kiếm khách hàng mới là một nhiệm vụ phức tạp đối với bất kỳ doanh nghiệp nào và điều quan trọng là phải làm việc với cơ sở khách hàng của bạn. Bitrix24 cung cấp cho bạn một công cụ giúp bạn tăng doanh số cho khách hàng hiện tại – Sales Boost

Cách hoạt động

Tăng doanh số (Sales boost) lặp lại khách hàng tiềm năng và giao dịch tự động.

Ví dụ, có một trường âm nhạc có guitar, trống và học hát. Trường âm nhạc này đang tổ chức lớp học chính với một tay guitar nổi tiếng thế giới Dave Murdye. Vì vậy, mục tiêu là bán vé cho sự kiện này cho tất cả sinh viên guitar.

Chúng tôi đã tạo thỏa thuận + liên hệ cho từng sinh viên và thêm trường “Bài học” (Lesson) tùy chỉnh vào biểu mẫu thỏa thuận trong ví dụ này.

Bây giờ là lúc sử dụng Sales Boost. Chuyển đến CRM Marketing > Lặp lại giao dịch (Repeat deals).

Trước hết, tạo một phân khúc mới.

Bạn cần sinh viên guitar, vì vậy hãy sử dụng bộ lọc và chọn Guitar trong trường Bài học (Lession field).

Lưu phân đoạn này, chỉ định hàng Giao dịch mới (New Deal Name) và hàng phản hồi trong trường Gán vào (Assign to): trường (Field). Bạn cũng có thể đánh dấu Chỉ sử dụng những nhân viên đã bấm giờ và không có tùy chọn nghỉ.

Thêm mô tả (Assignment description) nhiệm vụ này sẽ được hiển thị dưới dạng một comment trong một hình thức thỏa thuận.

Nhấp vào Lưu (Save) và bắt đầu Sale Boost.

Đã xong! Bitrix24 sẽ tạo ra các giao dịch lặp lại với một nhận xét cho người có trách nhiệm.

Truy cập CRM Marketing > Sales Boost để kiểm tra trạng thái Sale boost.

Tăng doanh số có sẵn cho các thuê bao gói Bitrix24 CRM +, Standard hoặc Professional.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 247