Trường “Khách hàng” ở dạng Lead/Deal

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

 

Khách hàng tiềm năng hoặc các giao dịch hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty.

Sử dụng trường Khách hàng trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng / thỏa thuận để thiết lập liên kết này.

Phần 1: liên kết với nhau

Cách hoạt động

Bạn luôn có thể tìm thấy mối liên hệ hiện có hoặc công ty liên kết. Chỉ cần bắt đầu nhập tên của liên hệ hoặc công ty vào trường Khách hàng

Hình 2: Xem mối liên hệ hoặc công ty đang liên kết

Việc tìm kiếm được thực hiện theo tìm kiếm tên, số điện thoại và địa chỉ email.

Nếu không tìm thấy gì, bạn có thể tạo một liên hệ hoặc công ty mới chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Phần 3: Tạo liên hệ hoặc công ty liên kết mới

Lưu ý: Bạn không thể tạo một liên hệ hoặc công ty liên kết mới ở dạng khách hàng tiềm năng

Liên hệ mới hoặc công ty sẽ có một dấu tương ứng.

Phần 4: Dấu hiệu nhận biết mối liên hệ hoặc công ty liên kết mới

Nếu bạn đã tạo mối liên hệ và một công ty trong một hình thức giao dịch cùng một lúc, Bitrix24 sẽ tự động liên kết chúng.

Phần 5: Liên kết liên hệ, công ty trong giao dịch cùng 1 lúc

Bạn có thể ẩn một trong các trường bằng cách nhấp vào nút bánh răng.

Phần 6: Ẩn các trường nếu muốn

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 36