Kết nối tổng đài văn phòng ( Connect office PBX )

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể kết nối tổng đài văn phòng của mình với Bitrix24 (không giới hạn số lượng tổng đài văn phòng có thể được kết nối với tài khoản của bạn).

Vì việc định cấu hình kết nối PBX bằng Rest API chủ yếu được thực hiện trong ứng dụng được tải xuống trên Marketplace (bạn có thể tìm hiểu cách kết nối PBX của mình trong phần mô tả ứng dụng hoặc liên hệ với nhà phát triển ứng dụng), bài viết này là về cách kết nối PBX văn phòng bằng trình kết nối SIP .

Bạn có sẵn số phút miễn phí để thực hiện các cuộc gọi đi nhằm kiểm tra chức năng. Nếu bạn định sử dụng PBX của mình cho các cuộc gọi đi, bạn phải trả tiền cho giấy phép bằng cách nhấp vào nút Mua đầu nối SIP . Số phút miễn phí và thời hạn giấy phép hoạt động được hiển thị trên trang Số dư và Thống kê trong phần Điện thoại.

Bạn có thể chấp nhận các cuộc gọi đến miễn phí qua Tổng đài Bitrix24 SIP PBX của mình. Sử dụng số phút miễn phí để kiểm tra dịch vụ và bạn cũng có thể nhấp vào nút Mua đầu nối SIP.

Quan trọng:

 • Bạn chỉ cần mua đầu nối SIP một lần, bất kể bạn cần kết nối bao nhiêu tổng đài SIP.
 • Đầu nối SIP cần được mua riêng và không liên quan đến số dư Điện thoại.

Đảm bảo rằng PBX văn phòng mà bạn muốn kết nối với Bitrix24 hỗ trợ giao thức SIP.

Cấu hình kết nối trong Bitrix24

 1. Trong phần Điện thoại , bấm Kết nối> Tổng đài văn phòng (Office PBX) .
  officepbx1.png
 2.  Sau đó nhấp vào Kết nối tổng đài văn phòng
  officepbx2.png
 3. Điền vào mẫu.
  – Tên kết nối – tên tùy ý của kết nối. Mục này không bắt buộc.
  – Địa chỉ Máy chủ – là địa chỉ IP của PBX của bạn.
  – Đăng nhập và Mật khẩu – Dữ liệu truy cập tổng đài.
  officepbx3.png
 4. Nhấp vào Kết nối và định cấu hình cài đặt kết nối.

Cài đặt tổng đài văn phòng

Hãy xem xét thiết lập một PBX văn phòng bằng cách sử dụng Asterisk làm ví dụ. Đối với cài đặt PBX, hãy sử dụng dữ liệu từ khung Cuộc gọi đến :

Về các phần:

Creating trunk

Setting up calls from Asterisk to VoxImplant

Firewall settings in the local network

Bạn có thể tham khảo ở trang web này.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 17