Cách tìm thông tin đăng nhập của người dùng Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Đôi khi bạn cần tìm thông tin đăng nhập Bitrix24 của đồng nghiệp, chẳng hạn như khi họ đã quên.

Thông thường, thông tin đăng nhập Bitrix24 và Email liên hệ giống nhau, nhưng đôi khi chúng có thể khác nhau.

Quản trị viên có thể dễ dàng tìm thấy thông tin đăng nhập của người dùng Bitrix24:

Mở hồ sơ người dùng và nhấp vào Mật khẩu.

mật khẩu.jpg

Tại đây bạn có thể xem thông tin đăng nhập Bitrix24 của người dùng.

login_info.jpg

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 bằng bất kỳ thông tin đăng nhập nào đã được thêm vào hồ sơ  Bitrix24 của mình : email , số điện thoại hoặc các mạng xã hội.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 14