Kết nối bot Telegram

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Bạn có thể kết nối Telegram với kênh  Bitrix24 trong một vài bước bằng cách sử dụng bot Trò chuyện Telegram.
Chuyển đến Conact Center —> Telegram. Chọn một kênh mở để kết nối bot Telegram với và nhấp vào Connect.

Kết nối telegram với bitrix
Kết nối telegram với bitrix

Bạn cần có mã thông báo truy cập để kết nối bot Telegram. Bạn có thể lấy nó khi tạo bot mới hoặc yêu cầu nó cho bot hiện có:

1. Cách tạo một Bot mới

Theo liên kết và nhấp vào Open in Web hoặc nhấp vào Send Message.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Nhấp chọn vào Start.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Chọn lệnh  -/newbot để tạo bot mới.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Bây giờ là lúc đặt tên cho bot của bạn để khách hàng của bạn có thể tìm thấy bot này trong Telegram. Tên này cũng được hiển thị trong danh sách các địa chỉ liên lạc và các kênh trong Telegram.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Nhập tên người dùng của bạn. Nó phải kết thúc bằng “bot”.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Sao chép mã thông báo truy cập của bạn.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Dán  mã thông báo truy cập và nhấp vào Connect.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Yêu cầu mã thông báo truy cập vào bot hiện có. Nếu bạn đã có bot Telegram nhưng không biết mã thông báo truy cập, bạn có thể yêu cầu nó. Theo  liên kết và chọn lệnh /token. Bạn sẽ được hiển thị tất cả các bot bạn đã tạo. Chọn kênh bạn muốn kết nối với kênh mở trong Bitrix24.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

Sao chép mã thông báo truy cập của bạn và dán nó vào trường Access Token truy cập —> nhấp vào Connect.

Kết nối Telegram bot
Kết nối Telegram bot

2. Vô hiệu hóa các nhóm

Vô hiệu hóa các nhóm để cấm người dùng Telegram thêm bot Telegram của bạn vào các nhóm.
Nhập lệnh/mybots —> chọn bot của bạn từ danh sách —> nhấp vào Bot Settings.

Vô hiệu hóa các nhóm.
Vô hiệu hóa các nhóm.

Nhấp vào Allow Groups ?

Vô hiệu hóa các nhóm.
Vô hiệu hóa các nhóm.

Nhấp Turn groups off để tắt nhóm. Telegram hiện được kết nối với Bitrix24 của bạn và bạn sẽ có thể liên lạc với khách hàng của mình trong Bitrix24 Messanger. Làm thếnào để nó hoạt động?Khách hàng của bạn nhấp vào tiện ích trang web và gửi cho bạn một tin nhắn qua Telegram.

 Tiện ích trang web
Tiện ích trang web

Bạn nhận được một tin nhắn trong Bitrix24 Messenger. Nếu khách hàng này không được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu CRM, khách hàng  tiềm năng mới được tạo.

Kết nối Telegram với kênh Bitrix24
Kết nối Telegram với kênh Bitrix24

Lịch sử trò chuyện được lưu vào mẫu CRM.

Kết nối bot Telegram
Kết nối bot Telegram

Lưu ý các tính năng quan trọng của việc kết nối Telegram với Bitrix24:
1. Bạn không thể tạo hơn 20 bot cho một tài khoản Telegram.
2. Không thể gửi các tệp lớn hơn 20 MB do các hạn chế API của Telegram.
3. Nếu cùng một mã thông báo truy cập bot Telegram được sử dụng trong nhiều tài khoản Bitrix24, bot Telegram này sẽ chỉ hoạt động với tài khoản Bitrix24 được kết nối với Telegram lần trước.
4. Bạn có thể chỉnh sửa tin nhắn của mình khi liên lạc trong kênh này.
5. Telegram không vượt qua số điện thoại của khách hàng khi bạn liên lạc với khách hàng này. Bạn chỉ có thể lưu số điện thoại của khách hàng vào CRM nếu anh ấy/cô ấy gửi tin nhắn có chứa số điện thoại.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 877