Quản lý thời gian và Báo cáo (Time and Reports)

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Hệ thống quản lý thời gian giúp tạo lịch trình làm việc mà không gây bầu không khí áp lực cao. Việc theo dõi giờ làm, giờ tan sở và nghỉ giải lao được ghi lại một cách minh bạch. Ngoài ra, bảng lập kế hoạch và báo cáo hàng ngày giúp bạn sắp xếp và ưu tiên các công việc.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt báo cáo theo ngày, tuần hoặc tháng. Bitrix24 sẽ nhắc nhở bạn gửi báo cáo và những nội dung của kế hoạch hàng ngày có thể được chỉnh sửa trước khi gửi đi báo cáo cuối cùng. Các kế hoạch tiếp theo cũng có thể được trình bày trong báo cáo này.

Bản báo cáo này sẽ được quản lý đánh giá và góp ý. Tất cả các báo cáo công việc của một nhân viên, bộ phận hoặc toàn bộ công ty có thể được xem với các đánh giá và xếp hạng hiệu quả của họ.

Quản lý thời gian và báo cáo Bitrix24
Quản lý thời gian và báo cáo công việc trên Bitrix24

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 170