Khôi phục mật khẩu

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu Bitrix24 hoặc mật khẩu của bạn không được hệ thống chấp nhận, bạn luôn có thể đặt lại mật khẩu đó thông qua biểu mẫu đặc biệt.

Khôi phục mật khẩu qua email

Đầu tiên, nhấp vào nút Quên mật khẩu? 

forgetpass1.jpg

Nhập địa chỉ email bạn đã sử dụng để đăng nhập Bitrix24 trong biểu mẫu khôi phục mật khẩu.

Nhấp vào Tiếp theo .

forgetpass2.jpg

Nếu bạn đã nhập đúng địa chỉ email, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

forgetpass3.jpg

Sau đó bạn nên mở email khôi phục mật khẩu Bitrix24 trong hộp thư đến của mình và nhấp vào liên kết được cung cấp bên trong.

forgetpass4.jpg

Bạn sẽ thấy biểu mẫu tạo mật khẩu mới. Đảm bảo bạn nhập đúng mật khẩu mới hai lần.

Nhấp vào nút Thay đổi mật khẩu

forgetpass5.jpg

Chưa nhận được email khôi phục mật khẩu

Trước hết, hãy đảm bảo kiểm tra thư mục Spam trong dịch vụ email của bạn.

Nếu bạn sử dụng miền email của riêng mình, hãy thêm  no-reply@bitrix24.net  vào danh sách trắng. Địa chỉ email này được sử dụng để gửi thông báo hệ thống khi bạn yêu cầu khôi phục mật khẩu.

Khôi phục mật khẩu qua số điện thoại di động

Nếu bạn đã sử dụng số điện thoại di động khi đăng ký Bitrix24, hãy nhập số đó vào biểu mẫu. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn SMS có mã gồm 6 chữ số. Nhập nó vào một trường đặc biệt. Sau đó, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu mới.

Khôi phục mật khẩu trong Bitrix24 On-Premise

Để khôi phục mật khẩu, hãy nhấp vào liên kết Quên mật khẩu của bạn? cái nút.

quên_password.png

Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn và nhấp vào nút Đặt lại mật khẩu .

reset_password.png

Bạn cũng có thể liên hệ với quản trị viên Bitrix24 của mình để đặt lại mật khẩu trong giao diện quản trị: Cài đặt > Người dùng .

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 192