Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Có nhiều lý do có thể khiến bạn cần thay đổi người chịu trách nhiệm về yếu tố CRM. Ví dụ: bạn đã hoàn thành một giao dịch thành công và cần chuyển khách hàng sang bộ phận hỗ trợ.

θ Nếu nhân viên chịu trách nhiệm về yếu tố CRM đã bị sa thải, quy trình này sẽ khác. Đọc thêm trong bài viết – Thay đổi người chịu trách nhiệm trong CRM nếu người đó đã bị sa thải.

Yếu tố CRM nào có người chịu trách nhiệm

Trong Bitrix24 CRM, có những người chịu trách nhiệm về khách hàng tiềm năng, thoả thuận, liên hệ, báo giá, hóa đơn và biểu mẫu web CRM.

Bạn có thể thay đổi người chịu trách nhiệm cho một phần tử CRM cụ thể hoặc thay đổi người đó cho một số phần tử CRM cùng một lúc bằng cách sử dụng các hành động nhóm. Các hành động nhóm không áp dụng cho các biểu mẫu web CRM.

Để thay đổi người chịu trách nhiệm về phần tử CRM, bạn cần có quyền truy cập “chỉnh sửa” cho phần tử CRM tương ứng. Bạn có thể đọc thêm về quyền truy cập trong bài viết – Quyền truy cập trong CRM.

Cách thay đổi người chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng các hành động của nhóm

⊗ Nếu bạn vô tình thay đổi người chịu trách nhiệm cho một số lượng lớn các yếu tố CRM, hành động này không thể bị hủy bỏ. Bạn sẽ phải tìm các yếu tố này theo cách thủ công và thay đổi mọi thứ trở lại.

Chuyển đến phần các yếu tố CRM cần thiết> chuyển sang chế độ xem Danh sách.

Chọn các yếu tố cần thiết> chọn Chỉ định người chịu trách nhiệm trong menu hành động nhóm> chỉ định người chịu trách nhiệm mới> nhấp vào Áp dụng.

Thay đổi người chịu trách nhiệm cho một yếu tố CRM cụ thể

Mở biểu mẫu phần tử CRM. Ở bên phải, bạn sẽ thấy trường Người chịu trách nhiệm.

Di chuột qua nó và nhấp vào nút Thay đổi.

Chọn một người chịu trách nhiệm mới. Các thay đổi sẽ được lưu tự động.

Thay đổi người chịu trách nhiệm về biểu mẫu web CRM

Chuyển đến phần Biểu mẫu CRM> chọn biểu mẫu web CRM cần thiết> nhấp vào Chỉnh sửa.

Nhấp vào nút Thay đổi trong trường Người chịu trách nhiệm. Lưu thay đổi.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 20