Danh sách kiểm tra trong các tác vụ trên Điện thoại di động

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Danh sách kiểm tra trong các công việc hiện có sẵn trong ứng dụng Bitrix24 Mobile.

Bạn có thể làm những việc tương tự như khi sử dụng các tác vụ trong phiên bản web: tạo nhiều danh sách kiểm tra cho một nhiệm vụ, thêm các mục vào danh sách kiểm tra, đánh dấu các mục là quan trọng, thêm tệp, thêm người quan sát và người tham gia vào một mục.

Các mục trong danh sách kiểm tra và các tiểu mục

Để thêm một mục vào danh sách kiểm tra, hãy nhấn vào Thêm danh sách kiểm tra> Thêm mục .

mobilecheck1.jpg mobilecheck2.jpg

Chỉ cần nhấn vào yếu tố cần thiết để thay đổi danh sách kiểm tra hoặc tên mục.

mobilecheck3.jpg mobilecheck4.jpg

Để thêm một subitem vào một mục, chỉ cần thêm một mục mới> nhấn vào nút “ba chấm” bên cạnh tên mục> nhấn Di chuyển sang phải.

mobilecheck5.jpg mobilecheck6.jpg

Nhấn vào nút tương ứng để chuyển một mục sang danh sách kiểm tra khác.

Đánh dấu mục là quan trọng

Trong menu tác vụ, hãy nhấn vào nút Quan trọng .

mobilecheck7.jpg mobilecheck8.jpg

Thêm tập tin

Nhấn vào nút Thêm tệp để đính kèm tài liệu hoặc hình ảnh vào một mục trong danh sách kiểm tra.

mobilecheck9.jpg mobilecheck10.jpg

Thêm người quan sát hoặc người tham gia

Bạn có thể thêm người quan sát hoặc người tham gia vào mục danh sách kiểm tra bằng cách nhấn vào các nút tương ứng.

mobilecheck11.jpg mobilecheck12.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33