Ghi âm cuộc gọi

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bạn có thể lưu bản ghi âm của tất cả các cuộc gọi bằng cách kích hoạt tùy chọn tương ứng trong phần Cài đặt số ( Number setting ).

Đọc thêm về cấu hình số điện thoại trong bài viết – Cài đặt số 

Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Cấu hình số> chọn số đã thuê, số đã kết nối hoặc tổng đài.
( Telephony > Connection > Configure numbers >…)

Kích hoạt tùy chọn Lưu bản ghi âm của tất cả các cuộc gọi trong phần Bản ghi âm và xếp hạng .

recordcalls2.png

Đảm bảo rằng việc sử dụng tùy chọn này không vi phạm chính sách của công ty hoặc luật pháp của quốc gia bạn hoặc các quốc gia có luật pháp mà công ty của bạn có nghĩa vụ tuân theo.

Khi bạn đã bật tùy chọn Lưu bản ghi âm của tất cả các cuộc gọi , bạn sẽ thấy có thêm 2 tùy chọn nữa:

  1. Hiện cảnh báo “cuộc gọi của bạn sẽ được ghi âm” cho các cuộc gọi đến .
  2. Ghi âm cuộc gọi – ngoài ghi âm cuộc gọi, bạn có một tùy chọn để nhận ghi âm cuộc gọi ở định dạng văn bản .

Phiên âm cuộc gọi là một dịch vụ bổ sung trả phí . Tiền sẽ được ghi nợ từ tài khoản điện thoại của bạn sau mỗi cuộc gọi.

Các cuộc gọi đã ghi âm được lưu trữ ở đâu

Ghi âm cuộc gọi có trong Bitrix24.Drive> Company Drive> Telephony – Recorded Calls .

Kiểm tra xem có bao nhiêu bản ghi cuộc gọi có sẵn trong gói của bạn. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang bảng giá dịch vụ của Eqvn.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 24