Cách phân đoạn cơ sở khách hàng

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Phân khúc cơ sở là gì

Phân đoạn là việc phân chia cơ sở khách hàng thành các bộ phận theo một hoặc nhiều đặc điểm.

Nếu cơ sở khách hàng của bạn không được phân đoạn, thì việc làm việc với nó không dễ dàng. Ví dụ, để tìm khách hàng quan tâm đến một nhóm sản phẩm nhất định, bạn phải xem qua toàn bộ cơ sở dữ liệu. Nó có thể mất một thời gian dài. Phân đoạn cơ sở cho phép bạn theo dõi hiệu quả công việc với các khách hàng từ cùng lĩnh vực và chạy các tình huống công việc khác nhau với các quy tắc tự động hóa.

Cách phân đoạn địa chỉ liên hệ và công ty

◊ Theo loại hình công ty và địa chỉ liên hệ, bạn có thể phân đoạn cơ sở thành khách hàng và nhà cung cấp, các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Phân đoạn rất hữu ích để thu thập phân tích và theo dõi hiệu suất của nhân viên.

Có các trường Loại liên hệLoại công ty trong danh bạ và công ty nơi bạn có thể chỉ định các kiểu khách hàng chính mà bạn làm việc cùng. Giá trị của các trường này có thể được sử dụng trong bộ lọc và quy tắc tự động hóa.

Đi tới CRM> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và Danh sách thả xuống.

Để chỉnh sửa một loại, hãy di chuột qua> nhấp vào nút chuột. Chỉ định loại địa chỉ liên hệ và công ty bạn làm việc.

Việc phân chia cơ sở theo khả năng đơn lẻ không thể được gọi là phân đoạn. Trong thị trường b2b, các công ty có thể được chia thành nhà cung cấp, người mua hoặc nhà thầu. Các tùy chọn phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của bạn. Bạn có thể sử dụng các trường tùy chỉnh như Danh sách để đánh dấu các đặc điểm chính của khách hàng.

θ Đọc thêm về các trường trong bài viết Các trường tùy chỉnh trong CRM.

Cách phân đoạn giao dịch

◊ Có thể có nhiều loại giao dịch khác nhau với cùng một khách hàng. Tùy thuộc vào loại thỏa thuận, bạn có thể phân phối chúng cho nhân viên và sử dụng các kịch bản công việc khác nhau.

Giao dịch được phân đoạn tương tự như địa chỉ liên hệ và công ty. Tìm phần Loại giao dịch trong phần CRM> Cài đặt> Điểm bắt đầu> Trạng thái và Danh sách thả xuống và chỉ định các giá trị mong muốn.

Tùy thuộc vào loại giao dịch, bạn có thể chỉ định những nhân viên chịu trách nhiệm khác nhau. Ví dụ: bạn có thể phân phối yêu cầu giữa các bộ phận bán hàng, bộ phận hỗ trợ, v.v.

Cách chỉ định các loại giao dịch và khách hàng

Theo mặc định, trường Loại nằm trong phần Thêm thẻ giao dịch, liên hệ và công ty.

Nếu trường này không được hiển thị, hãy nhấp vào Chọn trường> Loại.

Cách phân đoạn cơ sở này sẽ đơn giản hóa việc thu thập phân tích và xây dựng mối quan hệ phù hợp với khách hàng của bạn.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 178