Kết nối tài khoản Instagram Business

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Kết nối trang Facebook của bạn với Kênh mở Bitrix24 và xử lý nhận xét Instagram trong tài khoản Bitrix24.

Dưới đây là một số tính năng bạn nhận được khi kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram của mình với Bitrix24:

 • Bạn nhận được bình luận trên Instagram và xử lý chúng trong Bitrix24 trong thời gian thực.
 • Thắc mắc được tự động phân phối theo chế độ phân phối đã chọn.
 • Xử lý bình luận Instagram trong Bitrix24 Messenger.
 • Khách hàng được thêm vào CRM tự động.

Facebook đã thay đổi thuật toán tích hợp Instagram. Tất cả các tài khoản Instagram được kết nối trước đó sẽ sớm bị ngắt kết nối. Bạn sẽ cần kết nối lại tài khoản Instagram của mình bằng cách sử dụng trình kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram.

Tóm lại, để kết nối tài khoản Instagram của bạn với Bitrix24, bạn cần có một trang Facebook và Tài khoản Instagram Business.

Cách tạo Trang Facebook

Trước hết, bạn cần phải tạo Trang Facebook.

Bạn có thể tạo Trang Facebook trong hồ sơ Facebook của mình.

Cách kết nối tài khoản Instagram của bạn với trang Facebook của bạn

Trước khi kết nối tài khoản Instagram với trang Facebook, hãy đảm bảo rằng tài khoản Instagram là cá nhân. Nếu bạn không chắc chắn về loại tài khoản Instagram của mình, hãy đọc bài viết này.

Mở trang Facebook của bạn. Nhấp vào Settings > Instagram.

Nhấp vào nút Kết nối tài khoản.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn, tài khoản Instagram cá nhân sẽ được tự động chuyển đổi sang tài khoản Instagram Business. Thêm thông tin về doanh nghiệp của bạn.

Tài khoản Instagram của bạn được kết nối thành công với trang Facebook.Tài khoản Instagram của bạn được kết nối thành công với trang Facebook.

Quan trọng! Một tài khoản Instagram Business chỉ có thể được liên kết với một Trang Facebook. Để kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram này với một trang Facebook khác, trước tiên bạn cần ngắt kết nối nó khỏi Trang Facebook hiện tại.

Cách kết nối tài khoản doanh nghiệp Instagram với Bitrix24

Bây giờ bạn có thể kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram với Bitrix24.

 1. Bạn cần phải đăng nhập với tư cách quản trị viên Trang Facebook.
 2. Mở phần Contact Center> nhấp vào Instagram Business> chọn kênh mở> thêm người dùng vào hàng đợi> nhấp vào Kết nối.

3. Nhấp vào Đăng nhập.

4. Chọn Trang Facebook mà bạn đã kết nối Tài khoản doanh nghiệp Instagram của mình và nhấp vào Kết nối.

5. Tài khoản doanh nghiệp Instagram của bạn được kết nối với Bitrix24

 

Làm thế nào nó hoạt động?

Khách hàng của bạn nhận xét bài đăng của bạn trên Instagram.

Người dùng từ hàng chờ nhận được thông báo này và liên lạc với khách hàng trong Bitrix24 Messenger. Lịch sử tin nhắn được lưu vào Bitrix24 CRM. Ngoài ra, nếu đó là một khách hàng mới, một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo tự động.

Quan trọng!

 • Nhận xét cho các bài đăng trên Instagram được tạo bởi những người khác nhau được hiển thị dưới dạng trò chuyện Kênh riêng giữa người với người và được tự động thêm vào CRM.
 • Bitrix24 thu thập các bình luận trên Instagram theo thời gian thực.
 • Bạn sẽ đăng nhập với tư cách quản trị viên Trang Facebook trong 60 ngày. Nếu bạn không thay đổi cấu hình kết nối, các cuộc trò chuyện sẽ hoạt động chính xác. Nhưng nếu bạn muốn thay đổi cấu hình kết nối sau 60 ngày, bạn sẽ cần phải đăng nhập lại với tư cách quản trị viên Trang Facebook.

 • Chỉ có ý kiến ​​mới được thu thập. Những cái cũ không được thêm vào Bitrix24 CRM.
 • Bạn có thể gửi không quá 60 câu trả lời mỗi giờ cho các bình luận trên Instagram.
 • Instagram có giới hạn 300 biểu tượng cho mỗi giới hạn nhận xét, có nghĩa là khi nhận xét của bạn được gửi qua trò chuyện Bitrix24 vượt quá 300 biểu tượng – chúng tôi đã cắt nhận xét của bạn thành nhiều phần. Ví dụ: nếu bình luận của bạn là 350 ký hiệu, nó sẽ bị cắt làm hai.
 • Câu trả lời của bạn có thể có không quá bốn hashtag (#). Nhận xét có số lượng hashtag lớn hơn sẽ không xuất hiện trên Instagram.
 • Bạn chỉ có thể gửi một liên kết trong câu trả lời của bạn.
 • Câu trả lời của bạn không thể là tất cả các chữ in hoa.
 • Bạn có thể đề cập đến người dùng Instagram khi trả lời bình luận của họ.
 • Tin nhắn được gửi qua Instagram Direct không được Bitrix24 xử lý do các hạn chế API của Instagram.
 • Bạn có thể xóa bất kỳ tin nhắn trong kênh mở này.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 120