Mẫu phần tử CRM

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Trong Bitrix24, bạn có thể làm việc với khách hàng tiềm năng, giao dịch và liên hệ trực tiếp từ danh sách. Nhấp vào phần tử CRM trong danh sách để mở biểu mẫu với tất cả thông tin có sẵn về phần tử này.

Các tính năng của mẫu phần tử CRM

Ở dạng phần tử CRM, bạn có thể:

  • Tạo và di chuyển các mục.
Hình 1: Tạo và di chuyển các thư mục

Xin lưu ý: nếu bạn đã chỉnh sửa biểu mẫu khách hàng tiềm năng, những thay đổi được thực hiện sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu mẫu khách hàng tiềm năng.

  • Thay đổi giá trị và tên mục. Chỉ cần nhấp vào Thay đổi .
Hình 2: Thay đổi giá trị và tên mục
  • Thay đổi trạng thái tiềm năng và giai đoạn thỏa thuận. Ví dụ, bạn muốn đóng giao dịch. Chỉ cần nhấp vào giai đoạn tương ứng tại thanh trạng thái. Nó hoạt động theo cùng một cách cho các trạng thái tiềm năng.
Hình 3: Thay đổi trạng thái tiềm năng và giai đoạn thỏa thuận
  • Tạo các phần tử CRM mới . Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành giao dịch hoặc liên hệ trong một cú nhấp chuột. Hoặc tạo một hóa đơn / báo giá cho một giao dịch.
Hình 4: Tạo các phần tử CRM mới
  • Theo dõi phụ thuộc. Trong phần tử CRM, bạn có thể theo dõi các phần tử CRM khác mà phần tử hiện tại được kết nối. Ngoài ra, bạn có thể xem quy tắc tự động và quy trình công việc nào hoạt động với phần tử này. Quy tắc tự động hóa mới, quy trình làm việc, sản phẩm, hóa đơn, vv có thể được thêm vào trong mẫu yếu tố này.Bạn có thể theo dõi tất cả các phụ thuộc trong tab Phụ thuộc.
Hình 5: Theo dõi phụ thuộc
  • Tạo các hoạt động và thêm ý kiến . Bạn có thể thêm nhận xét cho từng phần tử và lên lịch hoạt động trong biểu mẫu phần tử CRM.
Hình 6: Tạo các hoạt động và thêm ý kiến
  • Bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thêm tệp đính kèm, đề cập đến đồng nghiệp trong phần bình luận.
    Nhận xét và hoạt động liên quan đến yếu tố CRM này có thể được tìm thấy bên dưới phần bình luận.
  • Xem  lịch sử thay đổi phần tử CRM. Nhấp vào tab Lịch sử để xem lịch sử thay đổi, ví dụ: ai và khi nào truy cập hoặc thay đổi mục nhập CRM.
Hình 7: Xem  lịch sử thay đổi phần tử CRM

Chế độ xem chung và chế độ  xem của tôi về biểu mẫu phần tử CRM

Mỗi biểu mẫu phần tử CRM có 2 tùy chọn xem – Chế độ xem chung và Chế độ xem của tôi. Nhấp vào nút bánh răng để chuyển sang chế độ xem khác.

Hình 8: Chế độ xem chung và Chế độ xem của tôi

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể định cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng. Ngoài ra, anh ấy / cô ấy có thể định cấu hình chế độ xem cá nhân của riêng mình bằng cách chuyển sang chế độ xem của tôi .

Người dùng cần phải có Người dùng có thể chỉnh sửa quyền truy cập cài đặt để định cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng.

Hình 9: Cấu hình chế độ xem chung cho tất cả người dùng

Reset form view to defult cho phép đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định.

Hình 10: Đặt lại chế độ xem biểu mẫu về mặc định

Quản trị viên có thể thiết lập chế độ xem biểu mẫu phần tử CRM và cài đặt  bắt buộc cho tất cả người dùng bằng cách nhấp vào Đặt chế độ xem biểu mẫu chung cho tất cả người dùng.

Hình 11: Đặt chế độ xem biểu mẫu chung cho tất cả người dùng.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 204