BITRIX24 KÊNH BÁN HÀNG: ĐẶT TRƯỚC

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Bạn có thể gửi bất kỳ biểu mẫu web (webform) nào đến khách hàng thông qua Kênh bán hàng (Sales center) của Bitrix24. Ví dụ bạn có thể gửi một biểu mẫu web nơi khách hàng của bạn sẽ có thể lên lịch một cuộc hẹn hoặc đặt trước.

Cách bắt đầu

Hãy tùy chỉnh kênh bán hàng trước. Đọc thêm tại: Kênh bán hàng: cách bắt đầu

Ví dụ, bạn mở một lớp dạy nhạc, khách hàng của bạn thường liên hệ với bạn thông qua Facebook để đăng ký một khóa học.

     

Tạo một biểu mẫu quản lý khách hàng (CRM webform) với trường Đặt trước (booking resources)

Đọc thêm tại: Biểu mẫu CRM và đặt trước.

Tạo một trang hỗ trợ biểu mẫu mới và chọn biểu mẫu CRM trong trường đặt trước (booking resource)

Sử dụng Bitrix24 để tạo một trang bán hàng hỗ trợ trò chuyện và thêm tự động biểu mẫu CRM đã chọn vào trang.

 

Như vậy là bạn đã hoàn thành và đã có thể gửi trang này cho khách hàng của mình. Nhấp và Chat enabled sales trên khung chat > chọn trang Lessons.

Khách hàng của bạn có thể chọn ngày, giờ và dịch vụ mà họ cần và điền vào biểu mẫu.

Khi khách hàng hoàn thành điền biểu mẫu, một lead mới và deal mới sẽ được tạo tự động trên Bitrix24.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 35