Giám sát nhiệm vụ trong Bitrix24

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Bitrix24 cho phép bạn kiểm tra tải nhiệm vụ nhóm của mình theo nhiều cách khác nhau:
1. Phần Task load ( Tham gia )
2. Tasks Reports
3. Tasks Eficiency
4. Phần Supervising ( xem bên dưới )

Giám sát nhiệm vụ
Giám sát nhiệm vụ

Các tab giám sát hiện có sẵn cho người đứng bộ phận & cho phép để kiểm tra tải trọng công của cấp dưới.
Lưu ý: Trước tiên bạn cần định cấu hình Company Structure  để truy cập phần Supervising. Ngoài ra, phần này chỉ có sẵn cho các thuê bao commercial plans.

Nhiệm vụ được chia thành 4 cột chính dựa trên vai trò của người dùng trong tác vụ:
1. Chịu trách nhiệm:   người dùng được liệt kê trong một nhiệm vụ như một người có trách nhiệm.
2. Hỗ trợ: người dùng được liệt kê trong một nhiệm vụ như một người tham gia
3. Đặt: tác vụ người dùng đã tạo
4. Theo dõi: người dùng được liệt kê trong một nhiệm vụ như một người quan sát

Trang hiển thị số lượng tác vụ chung cho từng người dùng dưới mỗi cột & số lượng tác vụ cần chú ý (bộ đếm màu đỏ).

Ngoài ra, bạn có thể xem hiệu quả nhiệm vụ của nhân viên tại đây.

Nhấp vào bộ đếm tác vụ để mở danh sách nhiệm vụ của người dùng.

Giám sát nhiệm vụ trong Bitrix24
Giám sát nhiệm vụ trong Bitrix24

Tại đây bạn có thể xem danh sách nhiệm vụ của người dùng. Bạn có thể sử dụng bộ lọc để chỉ xem một số tác vụ cụ thể.

Giám sát nhiệm vụ trong Bitrix24
Giám sát nhiệm vụ trong Bitrix24

Có một cách khác để xem danh sách nhiệm vụ của người dùng. Bạn có thể mở trang hồ sơ của nhân viên và nhấp vào Tasks.

xem danh sách nhiệm vụ
xem danh sách nhiệm vụ

Quản trị viên cũng có thể xem nhiệm vụ của nhân viên khác.

Mở phần Tasks > bấm vào trường tìm kiếmAdd field > Task parameters.

xem nhiệm vụ của nhân viên
xem nhiệm vụ của nhân viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 59