Nhắc nhở cho nhiệm vụ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Nếu bạn có quá nhiều nhiệm vụ, thật khó để nhớ về tất cả chúng. Trong Bitrix24, bạn có thể đặt lời nhắc nhiệm vụ và chắc chắn rằng bạn sẽ không quên nhiệm vụ.

Cách nó hoạt động

Khi tạo một nhiệm vụ, bấm Thêm> Thêm lời nhắc.

Hình 1: Hướng dẫn tạo nhắc nhở cho nhiệm vụ

Sau đó chọn loại nhắc nhở:

  • Nhắc nhở sử dụng ngày – chỉ định ngày và thời gian nhắc nhở.
  • Nhắc nhở sử dụng thời hạn – chỉ định ngày hoặc giờ trước hạn chót. Tùy chọn này có thể được sử dụng nếu nhiệm vụ này có thời hạn.

Chọn một người sẽ nhận được lời nhắc và anh ấy / cô ấy sẽ nhận được lời nhắc: bằng tin nhắn tức thời hoặc qua email.

*Người dùng sẽ nhận được lời nhắc bằng tin nhắn email chỉ khi địa chỉ email của người dùng được chỉ định trong hồ sơ người dùng.

Nhấp vào Thêm và thêm một nhiệm vụ.

*Bạn có thể thêm lời nhắc không giới hạn số lượng.

Bạn cũng có thể thêm lời nhắc vào các nhiệm vụ đã được tạo bằng cách nhấp vào Nhắc nhở.

Hình 2: Hướng dẫn tạo nhắc nhở cho nhiệm vụ

Người dùng sẽ nhận được thông báo (hoặc email) trong thời gian được chỉ định nhắc nhở về tác vụ.

Hình 3: Hướng dẫn tạo nhắc nhở cho nhiệm vụ
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 179