Tổng quan về RPA

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một hình thức tự động hóa quy trình kinh doanh trong một công ty. Bạn có thể tự động hóa hầu hết mọi quy trình kinh doanh trong công ty của mình, đặc biệt nếu quy trình đó liên quan đến nhiều người tham gia.

1. Sự khác biệt giữa quy trình công việc (Workflow) và quy trình công việc RPA là gì?

Bitrix24 có công cụ “Quy trình công việc (Workflow)” để tự động hóa quy trình kinh doanh trong một thời gian dài. Chúng tôi đã nhận được phản hồi từ khách hàng của mình để làm cho công cụ này tối ưu và dễ sử dụng hơn.

Tổng quan về RPA
Minh họa cho Workflow

Tạo quy trình công việc bằng công cụ RPA cũng giống như làm việc với các quy tắc tự động hóa trong nhiệm vụ hoặc CRM. Đầu tiên, bạn thêm các giai đoạn mà quy trình làm việc sẽ thông qua, sau đó bạn thêm các hành động sẽ được thực hiện ở mỗi giai đoạn. Ví dụ: khi bạn muốn tự động hóa quy trình phê duyệt chuyến công tác, bạn có thể tạo giai đoạn “phê duyệt bởi người cấp trên hay giám sát” và “hoàn trả chi phí”. Sau đó, bạn thêm một nhiệm vụ cho một người giám sát để phê duyệt hoặc từ chối chuyến đi này cho giai đoạn đầu tiên, và đến giai đoạn thứ hai, bạn cần thêm một nhiệm vụ khác cho một kế toán để hoàn trả chi phí của nhân viên.

Minh hoạ chi workflow
Minh họa cho Workflow.

Δ Quy trình công việc RPA có sẵn cho tất cả người đăng ký gói Bitrix24, bao gồm cả người dùng gói Miễn phí. Tìm hiểu thêm về các gói và giá tại đây – Chi phí gói Bitrix24 Cloud

 

Phần Tự động hóa Quy trình Rô-bốt

Tự động hóa quy trình bằng rô-bốt (RPA) – tại đây bạn có thể xem danh sách tất cả các mẫu quy trình làm việc mà bạn có thể bắt đầu. Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình cài đặt mẫu quy trình làm việc trong phần này.

Minh hoạ workflow
Minh họa cho Workflow.

Quy trình làm việc – tại đây bạn có thể xem kanban hiển thị các giai đoạn của quy trình làm việc. Tạo một phần ở giai đoạn đầu tiên của kanban để bắt đầu một quy trình làm việc mới.

Minh hoạ cho workflow
Minh họa cho Workflow.

Tất cả các nhiệm vụ – tại đây bạn có thể xem các nhiệm vụ của mình. Người giám sát có thể xem nhiệm vụ của mình và của cấp dưới, người quản trị có thể xem tất cả nhiệm vụ của người dùng.

Minh hoạ cho workflow
Minh họa cho Workflow.

⊗ Nếu bạn có khóa cấp phép On-Premise đang hoạt động, bạn cần cài đặt mô-đun Tự động hóa quy trình Rô-bốt (RPA) để có thể sử dụng dịch vụ RPA. Đến phần Cài đặt> Cài đặt hệ thống> Mô-đun> tìm mô-đun RPA và nhấp vào Cài đặt.

 

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 467