Ứng dụng Bitrix24 Desktop mới

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Phiên bản 8.1 mới của ứng dụng Bitrix24 Desktop đã ra mắt!

Có gì mới:

 • Thuật toán theo dõi lịch sử sửa đổi tệp đã được thiết kế lại. Giờ đây, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để đồng bộ hóa các tệp Bitrix24 Drive với các tệp được lưu trữ trên ổ cứng của bạn.

 • Ứng dụng Máy tính để bàn hiện hỗ trợ thanh trượt. Bạn có thể mở các nhiệm vụ, khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch bên trong cuộc trò chuyện bằng cách nhấp vào các liên kết tương ứng và làm việc với chúng như trong một trình duyệt thông thường.

  desktop1.jpg

  Nếu bạn không cần tùy chọn này, bạn luôn có thể tắt nó trong cài đặt ứng dụng Máy tính để bàn.

  desktop2.jpg

 

 • Tùy chọn Đồng bộ hóa tất cả mới bắt đầu quét toàn bộ các tệp được lưu trữ trên ổ cứng và Bitrix24 Drive của bạn và đồng bộ hóa chúng nếu cần. Trước đây, bạn cần kết nối lại Bitrix24 Drive trong ứng dụng Máy tính để bàn.

  desktop3.jpg

Có hai cách để lưu trữ và đồng bộ hóa tệp trong ứng dụng Máy tính:

– Chế độ cổ điển – tất cả các tệp được kết nối đều được lưu trữ và đồng bộ hóa trên ổ cứng của bạn.

Ổ cứng – tệp không được tải xuống ổ cứng của bạn. Trên ổ cứng, bạn chỉ có thể xem danh sách các tệp này. Chúng chỉ được tải xuống khi bạn bắt đầu làm việc với các tệp này (mở, đổi tên, v.v.), giúp tiết kiệm dung lượng trống trên ổ cứng của bạn.

Các cải tiến khác

 • Các chỉ báo mới cho các trạng thái đồng bộ hóa khác nhau.
 • Cửa sổ riêng biệt cho các lỗi đồng bộ hóa.
 • Tối ưu hóa tiện ích mở rộng Finder (macOS).
 • Phiên bản mới của trình điều khiển ổ đĩa đàn hồi (tương thích macOS Catalina).
 • Phiên bản mới của trình điều khiển ổ đĩa đàn hồi dành cho Windows.
 • Khả năng tương thích với các ứng dụng iframe (ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Windows).
 • Phần mềm cài đặt ứng dụng Bitrix24 Desktop hiện đã được Apple chứng nhận phù hợp với các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt hơn của macOS Catalina.
 • Đã có ngôn ngữ giao diện ứng dụng mới – tiếng Pháp.

Cài đặt

Bạn có thể tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng Bitrix24 Desktop trên trang web của chúng tôi 

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật trong phần Giới thiệu về Bitrix24 của ứng dụng Bitrix24 Desktop.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31