Xóa chữ kí được cung cấp bởi Bitrix24 khỏi email

You are here:
Thời gian đọc dưới 1 phút

Tùy chọn này chỉ khả dụng cho các thuê bao gói CRM +, Standard và Professional .

Để xóa hoặc thêm chữ ký Được cung cấp bởi Bitrix24  từ \ vào CRM của bạn, hãy đi tới CRM> Cài đặt> Khác> Cài đặt khác:

Hình 1: Hướng dẫn xoá chữ kí của Bitrix24

Đi đến phần Hoạt động và cuộn xuống Tham số Email gửi đi . Tại đây bạn có thể kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Gửi bằng chữ ký Bitrix24.

Hình 2: Hướng dẫn xoá chữ kí của Bitrix24
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49