Hình thức thu thập khách hàng tiềm năng cho trang web của bạn

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
Trong bài viết này

Khách hàng mới truy cập trang web của bạn giờ đây có thể được lưu tự động vào Bitrix24 CRM thông qua tiện ích trang web của chúng tôi. Bây giờ trò chuyện trực tuyến của chúng tôi cho trang web của bạn có cửa sổ bật lên  , email và điện thoại tự động.

Tùy chọn này là tự động, không cần hành động để bạn kết thúc

Đầu tiên, khi khách hàng của bạn truy cập trang web của bạn – anh/cô ấy sẽ nhìn thấy tiện ích theo cách này:

Hình 1: Tiện ích khách hàng sẽ thấy khi truy cập trang web

Hãy nhớ rằng bạn có thể tùy chỉnh thông báo giới thiệu bên trong cài đặt tiện ích.

Khi khách hàng nhấp vào biểu tượng tiện ích, 3 tùy chọn cố định gồm: trò chuyện trực tuyến, mẫu gọi lại & mẫu web CRM. Tất cả chúng có thể được cấu hình trong CRM> Tiện ích của trang web.

Hình 2: 3 tùy chọn tiện ích

Hình thức trò chuyện trực tuyến đầu tiên mở ra với một thông điệp chào mừng mặc định.

*Tin nhắn chào mừng trò chuyện trực tuyến (văn bản & bố cục) không thể được tùy chỉnh tại thời điểm này.

Dưới đây khách hàng của bạn sẽ tìm thấy biểu mẫu mà họ có thể gửi yêu cầu của họ.

Hình 3: Biểu mẫu mà khách hàng có thể gửi yêu cầu của họ

Sau khi tin nhắn được gửi, biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện, yêu cầu người dùng giới thiệu anh ấy hoặc cô ấy:

Hình 4: Yêu cầu người dùng tự giới thiệu

Khi khách truy cập trang web sẽ bắt đầu nhập tên, 2 trường bổ sung – điện thoại và email sẽ bật lên:

Hình 5: 2 trường bổ sung – điện thoại và email sẽ bật lên

Biểu mẫu thu thập khách hàng tiềm năng này hoạt động cả cho các tiện ích được nhúng trên trang web của bạn và trên các tiện ích công khai của trang:

Hình 6: Thông tin khách hàng tiềm năng trong kênh mở

Biểu mẫu mà khách hàng của bạn đã điền sẽ tự động xuất hiện bên trong Kênh mở Bitrix24 CRM của bạn.

*Một khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo tự động cho một khách hàng mới. Đối với khách hàng hiện tại – các cuộc hội thoại trò chuyện sẽ được liên kết với hồ sơ CRM được xác định.

Hình 7: Thông tin khách hàng liên kết với Bitrix24 CRM

Ngôn ngữ yêu thích

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mà sẽ được sử dụng cho các tin nhắn e-mail được gửi đi khi khách hàng của bạn nhận được nhật ký tin nhắn được yêu cầu hoặc thông báo tin nhắn mới trong phần Cài đặt kênh mở.

Hình 8 : Lựa chọn ngôn ngữ cho email
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19