Bắt Đầu

Thời gian đọc 1 phút

Nếu bạn chưa quen với Bitrix24, có một số điều bạn có thể thấy hữu ích. Xem tổng quan nhanh về Bitrix24 là gì tại đây.

Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ với sự trợ giúp của 8 bước nhỏ sau:

1.  Truy cập trang web www.bitrix24.com và tạo Bitrix24 mới chỉ sau vài cú nhấp chuột ( xem video ngắn ở đây ).

2. Hãy bắt đầu với Hồ sơ của bạn. Mở nó để chỉnh sửa và thêm một số chi tiết: tải ảnh lên, thêm vị trí và chi tiết liên hệ của bạn.

3. Đừng cảm thấy cô đơn bên trong Bitrix24 mới của bạn! Mời đồng nghiệp, bạn bè hoặc đối tác kinh doanh của bạn vào tài khoản của bạn. Bạn nên biết rằng những người dùng được mời có thể chuyển sang ngôn ngữ giao diện khác nếu cần.

4. Cài đặt cấu trúc công ty của bạn.

5. Tạo tin nhắn chào mừng mới trong Feed cho đồng nghiệp của bạn mà bạn đã mời vào tài khoản hoặc gửi tin nhắn trò chuyện chào mừng đến tất cả người dùng thông qua Trò chuyện chung.

6. Xóa hoặc thêm dữ liệu demo. Nếu bạn cho rằng tin nhắn chào mừng mặc định của Bitrix24 là không cần thiết – hãy xóa chúng đi. Bạn cũng có thể:

7. Đừng quên cài đặt cấu hình  tài khoản chính của bạn

8. Định cấu hình quyền truy cập vào các tính năng của Bitrix24 mà bạn định sử dụng nhiều nhất:

9. Để khám phá tất cả các tính năng Bitrix24 cung cấp – hãy kích hoạt bản dùng thử miễn phí 15 ngày.

Bây giờ bạn gần như thiết lập và sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Θ Nếu bạn cảm thấy Bitrix24 quá áp đảo, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên liên hệ với một trong các đối tác của chúng tôi để có bản demo và tùy chỉnh, nếu cần.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 317