Danh sách đen ( Blacklist )

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu bạn liên tục nhận được các cuộc gọi đến từ cùng một số, bạn có thể chặn số này bằng cách thêm nó vào danh sách đen. Nhấp vào Điện thoại> Kết nối> Cấu hình telephony> Danh sách đen 
Telephony > Connection > Configure telephony > Blacklist.

Có hai cách để thêm số vào danh sách đen:

  • Tự độngNhấp vào nút Cài đặt ( bánh răng cưa )> kích hoạt Tùy chọn tự động chặn số điện thoại ngoài giờ hành chính:

Cấu hình Số lượng cuộc gọi và Khoảng thời gian (tính bằng phút) giữa chúng và Bitrix24 sẽ tự động thêm các số đáp ứng các yêu cầu này vào danh sách đen. Đừng quên viết lại một tin nhắn để xử lý cuộc gọi ngoài giờ trong phần Giờ làm việc của Cài đặt số.

Quản trị viên được thông báo khi một số được thêm vào danh sách đen.

  • Theo cách thủ công

Bạn cũng có thể thêm số vào danh sách đen theo cách thủ công. Chỉ cần nhấp vào nút Thêm vào danh sách và chỉ định số bạn muốn chặn.

Các cuộc gọi từ các số được thêm vào danh sách đen sẽ bị từ chối và hiển thị trong phần Chi tiết cuộc gọi.

Cách xóa số khỏi danh sách đen

Nhấp vào nút hành động bên cạnh số điện thoại trong Danh sách đen> nhấp vào Xóa để xóa số khỏi Danh sách đen.

✏️  Chỉ những người dùng có quyền truy cập để cập nhật cài đặt điện thoại mới có thể quản lý danh sách đen.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 140