Cách kích hoạt hỗ trợ đối tác

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Đối tác Bitrix24 có thể giúp bạn chọn gói đăng ký Bitrix24 tối ưu và cung cấp cho bạn các dịch vụ tùy chỉnh sản phẩm bổ sung.

Nếu bạn muốn yêu cầu hỗ trợ từ Đối tác Bitrix24, hãy truy cập trang Đối tác Bitrix24 và chọn Đối tác gần vị trí của bạn nhất.

Sau khi bạn ký thỏa thuận dịch vụ hỗ trợ, Đối tác Bitrix24 sẽ gửi cho bạn một khóa đặc biệt.

Quản trị viên Bitrix24 cần kích hoạt khóa bằng cách nhấp vào Đăng ký> Hỗ trợ :

Partnersupport1.jpg

Sau đó nhấp vào nút Gửi tin nhắn :

Partnersupport2.jpg

Một cuộc trò chuyện với bộ phận Hỗ trợ đối tác của Bitrix24 sẽ được mở và bạn có thể đặt câu hỏi cho đối tác Bitrix24:

Partnersupport3.jpg

Hoặc bạn có thể nhập Hỗ trợ vào thanh tìm kiếm:

Partnersupport4.jpg

Quan trọng : cuộc trò chuyện Hỗ trợ đối tác Bitrix24 có biểu tượng màu xanh lam với ký hiệu “24” trên đó. Điều này sẽ giúp bạn thấy sự khác biệt giữa cuộc trò chuyện Hỗ trợ đối tác Bitrix24 và các cuộc trò chuyện khác.

Quan trọng:
  • Chỉ Quản trị viên Bitrix24 mới có thể kích hoạt hỗ trợ Đối tác Bitrix24. 
  • Chỉ Quản trị viên Bitrix24 hoặc Đối tác Bitrix24 được mời vào tài khoản của bạn mới có thể gửi yêu cầu đến cuộc trò chuyện Hỗ trợ đối tác của Bitrix24.
  • Đối tác của Bitrix24 có thể có các quy tắc và điều kiện riêng để cung cấp hỗ trợ.
  • Nếu bạn đã kích hoạt hỗ trợ đối tác, trò chuyện Hỗ trợ Bitrix24 sẽ không khả dụng.
  • Tất cả các khiếu nại đối với nhà tích hợp từ các khách hàng Bitrix24 miễn phí hoặc các cổng thông tin khách hàng NFR đều do các nhà tư vấn xử lý mà không cần chuyển yêu cầu đến các kỹ sư hỗ trợ kỹ thuật.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45