Bitrix24 được cấp phép như thế nào

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Phiên bản Bitrix24 Cloud là SaaS, nó được thuê bởi người dùng của Bitrix. Nó được Bitrix Inc. triển khai, lưu trữ và duy trì trong Đám mây. Bạn có thể sử dụng tài khoản Bitrix24 của mình với đăng ký miễn phí hoặc với gói trả phí. Vui lòng xem trang giá cả trên trang Bitrix.

Phiên bản tại chỗ (tự lưu trữ) của Bitrix24 được cấp phép trên “cơ sở mỗi người dùng”. Nếu bạn cần nhiều người dùng hơn số lượng khóa cấp phép của mình cung cấp, bạn có thể mua Bản nâng cấp Phiên bản Chuẩn bị. Bitrix24 On-Premise hoàn toàn có thể tùy chỉnh (phối màu, bố cục, các mục menu, đầu trang, chân trang, v.v.) và được cung cấp mã nguồn đầy đủ. Nó có thể được triển khai và lưu trữ bởi người dùng cuối hoặc bởi các Đối tác Bitrix.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 13