Vấn đề đăng nhập

You are here:
Thời gian đọc 3 phút

Bitrix24 bao gồm một loạt các công cụ hữu ích và tuyệt vời, nhưng để sử dụng nó, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Bitrix24 của mình. Dưới đây là một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải khi đăng nhập và hướng dẫn giải quyết các vấn đề này.

Lỗi “đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”

error1.png

Thông thường, lỗi này xảy ra khi bạn nhập sai mật khẩu. Cố gắng khôi phục mật khẩu của bạn.

Nếu nó không hoạt động, hãy đảm bảo rằng không có lỗi chính tả trong thông tin đăng nhập của bạn.

Lỗi “Bạn đăng nhập bằng [Tên] [Địa chỉ email]. Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này tại [Địa chỉ tài khoản Bitrix24]. Vui lòng đăng xuất và đăng nhập với tư cách người dùng khác”

error2.png

Lỗi này có thể xảy ra nếu bạn đã đăng nhập vào Bitrix24.Network không được kết nối với Tài khoản Bitrix24 đã chọn.

Đọc bài viết này để tìm hiểu cách giải quyết vấn đề này – Lỗi “Chúng tôi không thể tìm thấy người dùng này”

Không thể đăng nhập bằng mạng xã hội

Bạn đã luôn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội nhưng giờ thì không thể? Có thể bạn đã kết nối một tài khoản mạng xã hội với nhiều tài khoản Bitrix24.Network.

Đọc bài viết này để biết cách giải quyết vấn đề này – Không thể đăng nhập bằng mạng xã hội.

Tôi đã đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội. Làm cách nào để thay đổi thông tin đăng nhập Bitrix24.Network của tôi?

Khi bạn đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội, Bitrix24 sẽ tự động tạo thông tin đăng nhập đặc biệt.

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin đăng nhập này trên trang tài khoản Bitrix24.Network. Đọc bài viết này để tìm hiểu cách – Đăng nhập bằng mạng xã hội

Thông báo lỗi “Người dùng có email này đã tồn tại” khi cố gắng thay đổi thông tin đăng nhập của bạn trong Bitrix24.Network

error3.jpg

Bạn nhận được thông báo lỗi này khi bạn đang cố gắng sử dụng địa chỉ email đã được sử dụng cho tài khoản Bitrix24.Network. Bạn có thể đăng nhập vào Bitrix24.Network được kết nối với địa chỉ email này và thay đổi địa chỉ email ở đó. Nó sẽ làm cho thông tin đăng nhập mong muốn bị bỏ trống và bạn sẽ có thể sử dụng lại.

Thông báo lỗi “Người dùng có email [địa chỉ email] đã tồn tại” khi mời người dùng mới

Thông báo lỗi này có nghĩa là có một người dùng có địa chỉ email này được chỉ định làm thông tin đăng nhập Bitrix24.Network hoặc là địa chỉ email liên hệ trong hồ sơ Bitrix24 của anh ấy (hoặc cả hai). Trong trường hợp này, không có cách nào để mời người dùng mới bằng email này. Bạn cần thay đổi địa chỉ email của người dùng hiện tại hoặc mời người dùng mới bằng địa chỉ email khác.

Đã mắc lỗi địa chỉ email khi đăng ký người dùng mới và bây giờ người dùng này không thể đăng nhập

Bạn có thể loại bỏ người dùng có lỗi trong địa chỉ email và mời hoặc đăng ký lại người dùng này.

Thư mời / email khôi phục mật khẩu không được gửi

Trước hết, hãy kiểm tra thư mục thư rác. Ngoài ra, hãy thử gửi lại lời mời bằng cách nhấp vào Nhân viên> Nhân viên> Được mời> nút bánh răng cưa> Mời lại .

Nếu bạn sử dụng miền thư của riêng mình, hãy đưa địa chỉ email no-reply@bitrix24.net vào danh sách trắng.

Tôi bị mất điện thoại và không thể đăng nhập vì tôi không có mật khẩu dùng một lần

Bạn có mã khôi phục không? Nếu làm vậy, bạn có thể sử dụng một trong số chúng thay vì mật khẩu dùng một lần.Nếu không, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để tắt xác thực hai bước.

Thay đổi địa chỉ email của người dùng cho địa chỉ email của người dùng bị loại bỏ

Trước hết, bạn cần thay đổi địa chỉ email liên hệ của người dùng bị loại bỏ.

error5.jpg

Sau đó, nhân viên bị sa thải cần đăng nhập vào Bitrix24.Network của mình và thay đổi thông tin đăng nhập của mình. Bạn có thể đọc cách thực hiện điều đó trong bài viết – Thay đổi thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu Bitrix24 của tôi .

Nếu quản trị viên có quyền truy cập vào tài khoản hoặc email này, họ có thể tự mình thực hiện việc đó.

Sau đó, bạn có thể mời / đăng ký người dùng mới bằng địa chỉ email này.

Xóa tài khoản Bitrix24

Bạn không thể xóa tài khoản Bitrix24 miễn là có kết nối Bitrix24. Ngay khi tài khoản của bạn không được liên kết với bất kỳ Bitrix24 nào, tùy chọn xóa sẽ xuất hiện trong menu tài khoản.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 16