Tạo một phân khúc mới

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
Trong bài viết này

Một phân khúc là một thực thể cơ bản trong Bitrix24 CRM Marketing. Nó đại diện cho một nhóm khách hàng, có thể được chọn thông qua bộ lọc ưa thích từ CRM. Ngoài ra, dữ liệu khách hàng có thể được lấy từ danh sách Tùy chỉnh mà bạn có thể tạo thông qua nhập thủ công các Email và số điện thoại.

Sau khi nhập dữ liệu cần thiết, bạn có thể gửi tin nhắn, chiến dịch Email và hiển thị quảng cáo đến các phân khúc cụ thể, ví dụ: nhóm khách hàng.

Có ba loại phân khúc có sẵn trong CRM Marketing:

Sẵn sàng (Ready) – các nhóm cài đặt sẵn không yêu cầu cấu hình bổ sung. Ví dụ, họ có thể có những cái tên như “Khách hàng nhưng không tạo giao dịch (Deals)” hoặc “tất cả khách hàng và khách hàng tiềm năng”

Năng động (Dynamic) – số lượng khách hàng trong các nhóm này thay đổi theo thời gian, dựa trên một điều kiện được chọn, ví dụ Các khách hàng đã mua một chiếc xe hơi trong tháng này, các khách hàng đã liên lạc với chúng tôi qua điện thoại trong tuần này.

Tĩnh (Static) – đối với các phân đoạn này, bạn nhập danh sách liên hệ của mình và nó không thay đổi theo thời gian.

Cách tạo Phân đoạn

Chuyển đến CRM Marketing – Phân đoạn (Segment) để xem các phân khúc có sẵn. Nhấn vào mục menu Tạo phân đoạn (Create Segment):

Trong biểu mẫu tạo phân khúc này, bạn có thể sử dụng bộ lọc và chọn các khách hàng và khách hàng tiềm năng cần thiết (khách hàng bao gồm các liên hệ và công ty). Sau khi điều kiện bộ lọc được áp dụng, bạn sẽ thấy có bao nhiêu số liên lạc nằm trong bộ lọc đã chọn.

Đồng thời, bạn có thể xóa các liên hệ không mong muốn vào danh sách đen trên trang CRM Marketing – Danh sách đen (Black list). Các chiến dịch CRM Marketing sẽ không được thực hiện cho các địa chỉ này.

Xin lưu ý rằng bạn có thể sử dụng các trường người dùng cho các phân khúc như vậy. Nó cung cấp nhiều cơ hội – ví dụ, bạn có thể tạo một trường để lưu trữ dữ liệu về một chiếc xe khách yêu thích và gửi giảm giá đặc biệt cho tất cả các khách hàng cũng thích những chiếc xe đó và có thể trở thành người mua thực tế.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 143