Microsoft Bot Framework: kết thúc hỗ trợ

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019, Microsoft không còn chấp nhận các yêu cầu xuất bản Skype Bot mới. Ngoài ra, nếu bạn đã tạo bot này, nó sẽ giới hạn ở 100 người dùng. Bạn sẽ không thể xuất bản bot của mình cho đối tượng lớn hơn.

Vậy nên Bitrix24 đã quyết định chấm dứt sự hỗ trợ của Microsoft Bot Framework trong Bitrix24 Open Channels.

Vậy nó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là sắp tới, bạn không thể kết nối kênh liên lạc Microsoft Bot Framework với Bitrix24 Open Channel nữa.

Trong một vài tháng, tất cả các Chatbot được kết nối với Microsoft Bot Framework (Skype, Slack, Kik, GroupMe, SMS, Email,…) sẽ bị ngắt kết nối.

Vậy bạn sẽ phải làm sao?

Bitrix24 khuyên bạn nên kết nối một kênh truyền thông khác trước.

Bitrix24 xin lỗi vì sự bất tiện này.

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 45