Ngắt kết nối số đã thuê

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Nếu bạn không muốn dùng số đã thuê nữa, bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ lúc nào.

Chỉ cần vào Điện thoại> Kết nối> Định cấu hình số > chọn số đã thuê mà bạn muốn ngắt kết nối.

disconnect1.png
Trong phần Ngắt kết nối số , nhấp vào nút Ngắt kết nối số màu đỏ.

🔻 Hãy chú ý đến thông báo phía trên nút màu đỏ. Không hoàn lại tiền cho thời gian thuê mà bạn chưa sử dụng của số này. Nhấp vào nút OK để xác nhận hành động.


Bạn sẽ nhận được email thông báo rằng số này sẽ bị ngắt kết nối sau 24 giờ và số bị ngắt kết nối chỉ có thể được kết nối lại sau khoảng thời gian 3 tháng.

✏️ Vì bất kỳ nhà cung cấp nào cũng có số lượng điện thoại giới hạn, nên tất cả các số điện thoại này sau đó sẽ được cho thuê lại. Khi kết thúc thời gian thuê, số này được thêm vào danh sách đặc biệt trong 3 tháng để chủ sở hữu trước đó của số có thể thông báo cho khách hàng về số mới của mình, xóa số cũ khỏi quảng cáo, v.v.

Nếu chủ sở hữu mới gặp bất kỳ vấn đề nào với số (ví dụ: nhận cuộc gọi từ khách hàng của chủ sở hữu trước đó của số), cách dễ nhất để giải quyết là ngắt kết nối số này và thuê một số mới hoặc gửi yêu cầu tới Nhóm Hỗ trợ của Bitrix, họ sẽ thay đổi số này thành một số mới (Quy trình này không ảnh hưởng đến thời gian thuê mà bạn đã trả. Hãy sẵn sàng cung cấp nhật ký cuộc gọi và hồ sơ cuộc gọi).

Nếu bạn đã ngắt kết nối số điện thoại do nhầm lẫn, bạn có thể kết nối lại trong vòng 24 giờ ( link sẽ được cung cấp trong email).

🔻Số điện thoại bị ngắt kết nối chỉ có thể được kết nối lại sau 3 tháng.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 33