Lọc các yếu tố phần Deal trong CRM

You are here:
Thời gian đọc 1 phút

Video bộ lọc CRM

Sử dụng các Lọc các yếu tố phần Deal trong CRM để tìm sự kiện bạn cần hoặc để lọc các sự kiện theo từng loại.

Nó hoạt động như thế nào ?

  • Nhấn nút Filter trong một thỏa thuận, dẫn, liên hệ hoặc thẻ công ty.
Hình 1: Giao diện Filter
  • Bộ lọc tiêu chuẩn cho phép lọc các sự kiện theo loại.
Hình 2: chọn lọc Filter theo loại

Ví dụ: Bạn chỉ có thể lọc các sự kiện và chỉ xem tài liệu.

Hình 3: Ví dụ

* Bộ lọc đã chọn sẽ vẫn được áp dụng khi bạn đóng thẻ CRM và mở lại sau.

  • Nhấp vào Add field để tạo bộ lọc tùy chỉnh của bạn. Ví dụ, theo ngày hoặc bởi người tạo.
Hình 4: Click Add field
  • Bạn cũng có thể nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm để tìm một sự kiện cụ thể.
Hình 5: Nhập từ khóa tìm kiếm cụ thể

 

 

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 49