RPA: Configure a workflow

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

RPA: định cấu hình quy trình làm việc

 

Tác giả: Andrey Glushkov

Quy trình công việc RPA được trình bày trong dạng xem kanban và quá trình định cấu hình có thể được chia thành ba phần: cấu hình các giai đoạn, thêm nhiệm vụ, cấu hình các quy tắc tự động hóa. Để định cấu hình công việc RPA, hãy chuyển đến phần Tự Động Hóa Quy Trình Bằng Rô-bốt (Robotic Process Automation (RPA)) và nhấp vào dòng công việc bạn muốn định cấu hình.

Các giai đoạn định cấu hình

Bạn cần thêm các giai đoạn mà quy trình làm việc sẽ trải qua. Nó có thể là sự phê duyệt của người giám sát, xử lý tài liệu bởi một kế toán, v.v. Bạn có thể thêm các giai đoạn mới và chỉnh sửa hoặc xóa các giai đoạn hiện có trong chế độ xem kanban.

Để thêm một giai đoạn mới, hãy nhấp vào nút +. Nhấp vào nút bút chì để chỉnh sửa giai đoạn hiện có.

Thêm nhiệm vụ

Nhiệm vụ chỉ ra cho những người có trách nhiệm những hành động họ cần làm trong mỗi giai đoạn. Ví dụ: phê duyệt hoặc từ chối một tài liệu.

Nhấp vào Thêm nhiệm vụ.

Có bốn loại nhiệm vụ có sẵn: phê duyệt hoặc từ chối, yêu cầu thông tin, xem xét thông tin, chuyển sang giai đoạn. Chọn một trong số các nhiệm vụ.

Có hai tab khi bạn tạo một bài tập:

  • General – chỉ định tên nhiệm vụ, văn bản, hàng của những người chịu trách nhiệm và chọn một giai đoạn mà nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ được chuyển đến.

  • Các Trường Hiển Thị– chọn các trường sẽ được hiển thị cho người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ

Các Quy tác định cấu hình tự động hoá

Bên cạnh các nhiệm vụ, bạn có thể thêm các quy tắc tự động hóa vào các giai đoạn kanban. Chúng cho phép tương tác không chỉ với những người chịu trách nhiệm về nhiệm vụ mà còn với các nhân viên khác. Quy tắc tự động hóa có thể gửi thông báo, email cho nhân viên, thêm tin nhắn vào Luồng Hoạt Động, v.v.

Nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa.

Thêm quy tắc tự động hóa vào giai đoạn quy trình làm việc.

Ví dụ, Thật tuyệt với nếu bạn gửi cho nhân viên một thông báo rằng việc nghỉ phép của họ đã được quản lý chấp thuận.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 200