Quan trọng! Ứng dụng dành cho máy tính để bàn: Windows XP không được hỗ trợ nữa

You are here:
  • KB Home
  • Desktop App
  • Quan trọng! Ứng dụng dành cho máy tính để bàn: Windows XP không được hỗ trợ nữa
Thời gian đọc dưới 1 phút

Phiên bản mới nhất của ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Windows XP đã được phát hành vào năm 2016.

Từ ngày 3 tháng 10 năm 2018, ứng dụng Bitrix24 Desktop dành cho Windows XP đã ngừng hoạt động. Điều đó có nghĩa là người dùng XP không thể sử dụng ứng dụng Bitrix24 Desktop nữa.

Ngoài ra, chúng tôi không đảm bảo hoạt động của Bitrix24 trong các phiên bản trình duyệt và hệ điều hành đã lỗi thời.

Bạn luôn có thể tải xuống ứng dụng Bitrix24 Desktop cho các hệ điều hành khác từ trang web chính thức của chúng tôi .

Các yêu cầu hệ thống tối thiểu cho ứng dụng Bitrix24 dành cho máy tính để bàn là: macOS 10.10 trở lên hoặc Windows 7 SP1 trở lên .
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 7