Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Trong bài viết này

Tác giả: Andrey Glushkov

Bạn có thể kết nối các widget với trang web của bạn để thu thập thông tin phản hồi, thông tin liên lạc và liên lạc với khách hàng của bạn ngay lập tức. Hơn thế nữa, nếu bạn cũng kết nối một biểu mẫu web CRM với một tiện ích, khách hàng tiềm năng hoặc người liên hệ sẽ tự động được thêm vào CRM của bạn.

Cách thêm tiện ích mới

Một trong những widget Bitrix24 của bạn đã được thêm vào trang web mới của bạn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm nhiều widget hơn, bạn có thể tạo một widget mới trong chưa đầy năm phút.
Mở trang web —> bấm Hành động —> Cấu hình trang web.

Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites
Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites

Chọn tiện ích bạn muốn thêm trong phần Tiện ích trang web hoặc nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt để tạo tiện ích mới.

Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites
Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites

Nếu bạn nhấp vào nút Chỉnh sửa cài đặt, bạn sẽ đến trang Tiện ích. Tại đây bạn có thể tạo một widget mới. Sau đó quay lại Cài đặt trang web để thêm tiện ích này vào trang web của bạn.

Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites
Thêm tiện ích trang web kênh mở vào trang web Bitrix24.Sites

Bạn có thể đọc thêm về cách tạo widget trong bài viết Tiện ích trang web: trò chuyện, biểu mẫu web và gọi lại.

Xong ! Tạo trang web và nhanh chóng kết nối với khách hàng của bạn bằng cách sử dụng các tiện ích trang web.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 25