Báo cáo công việc (Work Reports)

You are here:
Thời gian đọc 2 phút

Báo cáo công việc là tài liệu gồm các thông tin về về công việc của nhân viên được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định. Báo cáo công việc thường được yêu cầu bởi người quản lý.

Cách thức hoạt động

Nhấp vào Thời gian và Báo cáo> Báo cáo Công việc (Time and Reports > Work Reports). Sau đó, bạn cần chọn khoảng thời gian báo cáo – tần suất nhân viên của bạn sẽ cần gửi báo cáo (hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng). Để chọn kỳ báo cáo, nhấp vào nút Cài đặt (Settings) ở góc trên cùng bên phải> sau đó nhấp vào nút bánh răng cưa bên cạnh tên nhân viên / bộ phận. Bạn có thể cài đặt các khoảng thời gian báo cáo cho toàn bộ hoặc cho từng nhân viên của bộ phận.

Cài đặt báo cáo công việc
Hình 1: Cài đặt báo cáo công việc

Chỉ những người quản lý phòng ban mới có thể cài đặt báo cáo cho cấp dưới. Nếu báo cáo không được xác nhận bởi quản lý, nó sẽ hiển thị màu xám. Nếu báo cáo được xác nhận nhưng không được đánh giá điểm, nó sẽ hiển thị màu vàng. Nếu quản lý đánh giá báo cáo hoàn thành tốt và cho điểm tích cực, nó sẽ hiện thị màu xanh và ngược lại là màu đỏ.

Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc ở đầu phần Báo cáo công việc.

Bộ lọc của Báo cáo công việc trên Bitrix24

Hình 2: Bộ lọc của Báo cáo công việcTùy thuộc vào quyền của người dùng mà có các mức độ truy cập bộ lọc khác nhau:
• Người dùng thông thường chỉ có thể bật và tắt tùy chọn Thống kê (Statistics)
• Người giám sát bộ phận có thể sử dụng thêm bộ lọc theo nhân viên.
• Quản trị viên cũng có thể lọc các báo cáo công việc theo bộ phận.

Cách xác nhận báo cáo công việc

Báo cáo công việc phải được xác nhận và cho điểm bởi quản lý của phòng ban. Chỉ cần nhấp vào báo cáo để mở biểu mẫu, chọn điểm đánh giá và xác nhận báo cáo công việc.

Cách xác nhận báo cáo công việc Bitrix24
Hình 3: Cách xác nhận báo cáo công việc

Lưu ý: Nhân viên sẽ không thể chỉnh sửa báo cáo của mình sau khi nó đã được xác nhận.

Cách điền và gửi báo cáo công việc

Mẫu Báo cáo công việc tự động xuất hiện hàng ngày (hàng tuần / hàng tháng) tại một thời điểm cụ thể (tùy thuộc vào cài đặt do quản trị viên thiết lập):

Mẫu báo cáo công việc tự động xuất hiện
Hình 4: Mẫu báo cáo công việc tự động xuất hiện

Nếu nhân viên chưa nộp Báo cáo công việc, họ cũng nhận được thông báo.

Thông báo khi chưa nộp Báo cáo công việc
Hình 5: Thông báo khi chưa nộp Báo cáo công việc

Có một số dữ liệu sẽ được tự động thêm vào báo cáo công việc:

• Dữ liệu được thêm vào từ Tóm tắt hàng ngày (Daily Summary) của mục Quản lý thời gian (Time Management).
• Tất cả các nhiệm vụ (tasks) đã được hoàn thành trong kỳ báo cáo. Bạn cũng có thể thêm nhiệm vụ vào báo cáo theo cách thủ công bằng cách nhấp vào nút chọn từ danh sách.
Các sự kiện mà nhân viên chưa xác nhận tham gia sẽ không được thêm vào báo cáo công việc.
Bạn có thể nhấp vào nút Hoãn lại một giờ (Postpone for an hour) trước khi gửi báo cáo công việc. Biểu mẫu báo cáo công việc sẽ được hiển thị lại sau một giờ nữa.

Báo cáo công việc chỉ có thể được gửi nếu nhân viên được chọn đã sử dụng tính năng Quản lý thời gian (Time Management)
Tính năng Báo cáo công việc (Work Reports) chỉ khả dụng cho người đăng ký gói Bitrix24 Professional.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 1158