Đo mức độ căng thẳng của bạn

You are here:
Thời gian đọc 1 phút
Công cụ này chỉ dành cho mục đích thông tin và trò chơi, không cung cấp lời khuyên, chẩn đoán hoặc đảm bảo về y tế hoặc tâm lý và không đại diện cho dữ liệu nhạy cảm của cá nhân.

Khối lượng công việc nặng nề dẫn đến căng thẳng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, năng lượng và tâm trạng của bạn.

Bạn có thể đo mức độ căng thẳng của mình trong Bitrix24 bằng điện thoại thông minh, giảm mức độ đó và tăng năng suất của bạn.

stress1.jpg

Mức độ căng thẳng của bạn được đo lường như thế nào

Mức độ căng thẳng phụ thuộc vào sự thay đổi nhịp tim (HRV) có thể được đo bằng camera của điện thoại thông minh của bạn.

Đọc thêm về nguyên tắc đo mức độ căng thẳng trên trang web Welltory .

Làm thế nào nó hoạt động

Trong ứng dụng Bitrix24 Mobile, hãy chuyển đến menu chính> nhấn Mức độ căng thẳng> Đo .

stress5.jpg

Việc đo mức độ căng thẳng được thực hiện trong ứng dụng Welltory, vì vậy bạn cần tải ứng dụng này xuống và cài đặt. Sau đó làm theo hướng dẫn và kết quả sẽ được lưu vào hồ sơ tài khoản Bitrix24 của bạn.

stress6.jpg

Nhấn vào Hiển thị trong hồ sơ và kết quả sẽ được hiển thị trong hồ sơ của bạn.

stress2.jpg

Nếu bạn không muốn đồng nghiệp xem kết quả của mình, hãy chọn tùy chọn Lưu riêng tư . Sau đó, bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ riêng tư và công khai bằng cách nhấp vào biểu tượng con mắt .

stress3.jpg

Cách tắt tùy chọn đo mức độ căng thẳng

Quản trị viên tài khoản Bitrix24 có thể tắt tùy chọn đo mức độ căng thẳng trong phần cài đặt tài khoản.

stress4.jpg
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 19