Xóa tài khoản Bitrix24 trong ứng dụng di động

You are here:
Thời gian đọc 2 phút
Tùy chọn này chỉ khả dụng cho người dùng tài khoản đám mây trong ứng dụng di động Bitrix24 dành cho iOS.

Công ty Apple đã đưa ra các yêu cầu mới để giúp người dùng quản lý dữ liệu cá nhân của họ dễ dàng hơn. Về vấn đề này, bất kỳ người dùng Bitrix24 được ủy quyền nào cũng có thể xóa tài khoản của mình.

Chủ sở hữu hồ sơ cần gửi yêu cầu xóa tài khoản. Nó sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày.

Cách xóa tài khoản

Mở ứng dụng di động Bitrix24 và đăng nhập vào tài khoản.

Chuyển đến Menu và nhấp vào Chỉnh sửa hồ sơ . Cuộn trang và nhấp vào Xóa tài khoản .

edit_profile.jpg delete_account.jpg

Trong cửa sổ cảnh báo, hãy đọc mô tả về các bước tiếp theo. Nhấp vào Tiếp tục để điền vào biểu mẫu yêu cầu và đăng nhập vào tài khoản bạn muốn xóa rồi nhấp vào Đăng nhập .

delete_user_account.jpg log_in.jpg

Đăng nhập vào tài khoản thông qua trình duyệt trên điện thoại thông minh của bạn, tùy thuộc vào phương thức đăng ký ban đầu của bạn. Nhấp vào Tiếp theo .

login.jpg next.jpg
Nếu bạn thấy lỗi Không thể tìm thấy địa chỉ này,  điều đó có nghĩa là bạn đã đăng nhập vào một tài khoản không được liên kết với cổng được yêu cầu. Trong trường hợp này, hãy đăng xuất khỏi hồ sơ Bitrix24 của bạn và đăng nhập lại với dữ liệu hiện tại. Nếu cần, hãy xóa lịch sử trình duyệt của bạn.
error.jpg

Đọc tất cả các mục được liệt kê trong biểu mẫu yêu cầu xóa hồ sơ. Chỉ định lý do xóa tài khoản và xác nhận hành động. Nhấp vào Gửi yêu cầu.

deletetion_request.jpg send_request.jpg
Ngay sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu, quản trị viên sẽ nhận được thông tin về việc sắp bị xóa hồ sơ của bạn. Nếu bạn là quản trị viên duy nhất của Bitrix24, hãy cấp quyền quản trị viên cho người dùng khác trước khi xóa. Nếu không, cổng thông tin cũng sẽ bị xóa.

Tài khoản của bạn sẽ bị xóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn yêu cầu.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc xóa hồ sơ cuối cùng bằng email bạn đã chỉ định trong hồ sơ Mạng Bitrix24 của mình.

Điều gì xảy ra sau khi xóa tài khoản

Yêu cầu xóa chỉ có hiệu lực đối với một hồ sơ của một cổng cụ thể mà theo đó người dùng được ủy quyền trong ứng dụng di động Bitrix24.

Ngay sau khi yêu cầu của bạn được xử lý và hồ sơ của bạn bị xóa:

  • Quyền truy cập vào Bitrix24 này sẽ bị đóng
  • Tài khoản sẽ bị xóa khỏi danh sách Bitrix24 trên trang Mạng
  • Dữ liệu và nội dung mà bạn đã tải lên cổng thông tin sẽ vẫn còn cho đến khi quản trị viên Bitrix24 của bạn xóa nó.
  • Bạn sẽ không nhận được email liên quan đến cổng thông tin này.
  • Bạn sẽ được đánh dấu là Bị đuổi việc trong danh sách nhân viên.
  • Nếu bạn chỉ đăng ký một tài khoản, việc xóa hồ sơ của bạn sẽ xóa hoàn toàn tài khoản của bạn trong hồ sơ Mạng Bitrix24, theo Điều khoản dịch vụ của Bitrix24 .
  • Nếu bạn có nhiều tài khoản và bạn muốn xóa hoàn toàn tất cả chúng, bạn cần gửi yêu cầu xóa khỏi từng tài khoản Bitrix24.

Cách hủy yêu cầu xóa

Nếu hồ sơ của bạn vẫn chưa bị xóa, hãy gửi yêu cầu hủy bỏ. Để thực hiện việc này, hãy truy cập hồ sơ của bạn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động và thực hiện lại tất cả các bước trước khi biểu mẫu yêu cầu. Trong trường hợp này, trong trường Lý do xóa , hãy chỉ định “hủy xóa hồ sơ”.

Yêu cầu hủy phải được gửi từ cùng một cổng thông tin mà từ đó yêu cầu xóa đã được gửi.
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 26